Mikä on FIAM?

FIAM, The Finnish Internet Audience Measurement, on onlineyleisöjen virallinen mittaus Suomessa. FIAM tuottaa monipuolista tietoa sivustojen, alaosioiden, myyntipakettien tai mainosverkostojen yleisöistä sekä eri päätelaitteiden osalta että kokonaisuutena. Mittauksesta raportoitavia tunnuslukuja on yhteensä 20 (total unique visitors, average daily visitors, page views, average minutes per visit jne), joita voidaan raportoida eri kohderyhmissä tai joista voidaan ajaa profiilitietoja.

Samalla FIAM on medioiden, mediatoimistojen ja markkinoijien yhteinen toimielin, joka kehittää ja valvoo mittauskokonaisuutta.

FIAM perustettiin vuoden 2017 alussa ja sen toimintaa johtaa asiakkaista koostuva Tilaajaryhmä. Mittauksella on myös Tekninen ryhmä. FIAMin käytännön työtä hoitaa Media Metrics Finland.

FIAMin toiminnan ensisijainen tehtävä on edistää luotettavan ja yhteismitallisen datan käyttöä onlineyleisöistä Suomessa. FIAM on toimelin, joka tuntee, määrittelee ja hallinnoi yhteisiä standardeja onlineyleisöjen mittausta varten.

FIAM ei ole Join Industry Committee (JIC) samalla tavalla kuin esimerkiksi Media Audit Finland, koska se ei omista asiakkaiden ostamaa mittausdataa. Se onkin nk. hybridimalli, jossa kaupallinen kumppani omistaa datan ja voi kaupallistaa sitä tarkoin yhdessä sovituin ehdoin.