Miten panelistit värvätään?

AudienceProject tarjoaa erilaisia online-kyselytyökaluja yrityksille, organisaatioille ja muille nettisivujen pitäjille, joita voi hyödyntää mm. palveluiden käyttäjätyytyväisyyden arviointiin. AP pystyy käyttämään näitä online-kyselyitä myös panelistien värväämiseen siten, että kyselyn lopussa kysytään suostumusta AP:n paneeliin osallistumiselle.

Osana kyselyä panelisteilta kysytään 9 perusdemografiakysymystä. Nämä taustamuuttujat muodostavat AP:n mittauksen demografisten muuttujien perustan. 9 perusdemografiamuuttujaa ovat:

  • maa
  • postinumero
  • sukupuoli
  • ikä
  • työllisyystilanne
  • koulutusaste
  • lasten määrä taloudessa
  • talouden tulot

Pääset tästä linkistä katsomaan esimerkkikyselyä: https://www.userreport.com/#__urp=test_invite