Miten paneelin tiedot painotetaan?

AP:n panelistit painotetaan iän ja sukupuolen mukaan. Panelistit painotetaan aina kahden viikon välein uudestaan. Painotukset koskevat vain paneelia ja yksittäisiä panelisteja, mitattua liikennettä (census) ei painoteta mitenkään.

Tarkempi tekninen kuvaus ja esim. luottamusvälitaulukko löytyy AP:n yksityiskohtaisesta menetelmäkuvauksesta.