Mitä tuotteita FIAM sisältää?

Media Metrics Finlandin ja comScoren välisessä kattosopimuksessa on sovittu, että paikallisille asiakkaille on tarjolla tuotepaketti, joka sisältää seuraavat tuotteet:

  • MMX = tietokoneen käytön mittaus
  • Mobile Metrix = mobiilipäätelaitteiden mittaus
  • MMX Multi-Platform  = deduplikoitu eli netotettu onlineyleisöjen kokonaismittaus

Tämän lisäksi kokonaisuuteen voi kuulua sopimuspaketista riippuen:

  • Campaign Reach & Frequency = Kampanjansuunnittelutyökalu
  • SMX eli Segment Metrix = tietokoneen käyttöön perustuva kävijöiden segmentointi sivustojen sisällön mukaan, esim. heavy automotive retailer –kävijät.
  • SMX Campaign Reach & Frequency = Kampanjansuunnittelutyökalu ym. segmentit kohderyhminä

Erillishinnoiteltuna on vielä tarjolla Video Metrix, VMX ja tähän liittyvä kampanjasuunnittelutyökalu.