Mitä pitäisi tagittaa ja mitä jos niitä ei ole tehty?

Kaikki online sisältö sekä sovellukset tulisi tagittaa, jotta varmistetaan mittauksen oikeellisuus ja se ettei kävijämäärät aliestimoidu. Osana mukaantuloprosessia AP tekee laadunvalvontatarkistuksen vertaamalla julkaisijan digianalytiikkalukuja omaan dataansa (sivunäytöt)varmistaakseen tagien kattavuuden. Lisää tietoa löytyy mukaantulopaketista ja mediakohtaisista implementaatio-ohjeista.