Miksi uudet luvut poikkeavat edellisen järjestelmän luvuista?

Kahden eri järjestelmän välisille eroille saattaa olla sekä teknisiä että tilastollisia syitä. Tunnettuja suurimpia syitä Comscoren ja AudienceProjectin eroavaisuuksille ovat mm. se, että uudessa mittausjärjestelmässä kaikki eri päätelaitteet ovat mukana samassa kuluttajapaneelissa, ja se että AudienceProjectin paneelin koko Suomessa on kooltaan monikymmenkertainen verrattuna edelliseen mittaukseen. Joka tapauksessa voidaan kiistatta sanoa, että nykyisin käytössä oleva mittaustapa tuottaa entiseen verrattuna paljon tarkempia ja oikeampia tuloksia.