Miksi uudet luvut poikkeavat edellisen järjestelmän luvuista?

Eri järjestelmien välisille eroille yleisöestimaateissa on sekä teknisiä että tilastollisia syitä. Suurimpia syitä eroavaisuuksille ovat mm. se, että uudessa mittausjärjestelmässä laskentamalli on kehittyneempi tunnistamaan sivustojen ja palveluiden erilaisia käyttöprofiileita, kaikki eri päätelaitteet ovat mukana samassa kuluttajapaneelissa, ja se että AudienceProjectin paneelin koko Suomessa on kooltaan monikymmenkertainen verrattuna sitä edeltäneeseen mittaukseen. Nyt käytössä oleva mittaustapa tuottaa entisiin malleihin verrattuna paljon tarkempia ja oikeampia tuloksia.