FIAMin Tilaajaryhmä (Client Committee)

FIAM Tilaajaryhmä toimii FIAMin operatiivisena johtoryhmänä ja tilaajien äänenä Join Industry Committee (JIC) -hengessä. Tilaajaryhmään kaikilla suurilla ja keskisuurilla tilaajilla on oikeus nimetä oma edustaja. Lisäksi markkinoijilla ja FIAMia tilaavilla mediatoimistoilla on Tilaajaryhmässä oma edustajansa.

FIAMin Tilaajaryhmän tehtävänä on edistää yhteisen onlineyleisöjen valuutan käyttöä, päättää kehityksen suuntaviivoista ja sopia alan yhteisistä standardeista onlineyleisöjen mittauksen osalta.

FIAMin Tilaajaryhmän esityslistat ja päätökset tiedotetaan tilaajille. Näin kaikilla tilaajilla on mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. FIAM Tilaajaryhmän esityksestä FIAMin investoinneista ja strategisista muutoksista MMF:n hallitukselle päätöksentekoa varten.

Tilaajaryhmällä on puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 2019-20 puheenjohtajana toimii Kati Alijoki Sanoma Media Finlandista. Tilaajaryhmän sihteerinä toimii Media Metrics Finlandin toimitusjohtaja.

Leave a Reply