Mikä on FIAMin Tilaajaryhmä (Client Committee) ja mitä se tekee?

FIAMin Tilaajaryhmä toimii sekä säännöllisesti kokoontuvana työryhmänä että laajennettuna toimielimenä yhteisen sähköisen alustan kautta. Säännöllisesti kokoontuvassa työryhmässä on monipuolinen edustus kaikista asiakastyypeistä ja sen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan laajemmalle ryhmälle sähköisen alustan kautta. Näin kaikilla tilaajilla on mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan.

FIAMin Tilaajaryhmän tehtävänä on edistää yhteisen onlineyleisöjen valuutan käyttöä, päättää kehityksen suuntaviivoista ja sopia alan yhteisistä standardeista onlineyleisöjen mittauksen osalta. Jokainen asiakas nimeää itse Tilaajaryhmän jäsenet, yleensä 1-3 jäsentä per yritys on suositeltava määrä. Säännöllisesti kokoontuvan työryhmän kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan, tavoitteena on, että siinä on noin 10-15 jäsentä.

Tilaajaryhmällä on puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, vuonna 2019 puheenjohtajana toimii Kati Alijoki Sanoma Media Finlandista. Tilaajaryhmän sihteerinä toimii Media Metrics Finlandin toimitusjohtaja.

Leave a Reply