Mikä on FIAMin tekninen ryhmä ja mitä se tekee?

FIAMin tekninen ryhmä koostuu asiakkaiden nimeämistä yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat mittauksen teknisen toteutuksen hoitamisesta asiakkaan puolella. Yleensä tekniseen ryhmään kuuluu webanalyytikkoja tai muita onlinemittauksen toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaavia henkilöitä.

Teknisen ryhmän tehtävänä on:

  • keskustella ja jakaa tietoa mittaustagien implementoinnista.
  • tarkastella mittaukseen tuloksia ja lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, miten tuloksia on parasta käyttää.
  • käsitellä mittauksessa ilmenneitä teknisiä ongelmia ja tuottaa niihin liittyvistä asioista näkemyksiä Tilaajaryhmälle.
  • tehdä tarvittaessa yhteisiä päätösehdotuksia Tilaajaryhmälle esimerkiksi raportointihierarkioiden osalta.
  • valmistella mittauksen laajentamista uusille alustoille tarpeen mukaan.

Leave a Reply