Mikä on asiakkaiden, MMF:n ja AudienceProjectin välinen suhde?

Asiakkailla on sopimussuhde MMF:n kanssa. AudienceProject toimii mittausdatan käsittelijänä (GDPR:n termeillä processor), ja mitattavat asiakkaat tekevät tietojen käsittelystä sopimuksen (Data Processing Agreement) suoraan AudienceProjectin kanssa. AudienceProject käsittelee vain sellaisten tilaajien dataa, joilla on asiakkuussopimus Media Metrics Finland Oy:n kanssa sekä joiden kanssa AudienceProject on tehnyt DPA:n.

Media Metrics Finland on yhdessä AudienceProjectin kanssa laatinut asiakkaille malli-DPA:n, joka ottaa huomioon mm. EU:n tietosuojalainsäädännön. Malli-DPA on MMF:n käyttämän ulkopuolisen juristin sekä suurimpien mediatalojen lakiosastojen hyväksymä.

Mittauksen implementointi on asiakkaan vastuulla. AudienceProject sekä MMF tarjoavat yhdessä opastusta implementoinnin toteuttamiseen.

Media Metrics Finland Oy on sitoutunut läpinäkyvyyteen ja eri medioiden yhdenvertaiseen kohteluun FIAMin toteutuksessa ja tilausehdoissa.

Media Metrics Finland hoitaa tilaajien puolesta AudienceProjectin auditoinnit.