Kuinka yleisöt mitataan FIAMissa?

Comscoren raportoinnin ydin on UDM-metodologialla tuotettu data, joka koostuu census-datasta ja paneelidatasta. Kaiken internetliikenteen sisältävä censusdata antaa oikean kuvan liikenteen määrästä myös kävijämäärän laskentaan (vrt. paneelipohjaisesti tuotettu tieto eri kävijöistä).  Total unique visitors eri päätelaiteittain ja näistä yhdistelmänä tuotettu deduplicated eli netotettu kävijämäärä tuotetaan hyödyntäen erilaista kyselydataa sekä oikeaa käyttäjädataa esim. sinkkutalouksien reitittimien keräämästä eri päätelaitteiden liikenteestä.

PC-laitteilta kerättävän mittaripaneelin tehtävänä on tuottaa tieto sivustojen profiileista kaikkien tietokonekävijöiden osalta (ml. Mac-käyttäjät). Paneelin tuottama profiilitieto mallinnetaan koko censusdataan, eli jokaiselle cookielle mallinnetaan demografiatieto. Tämä mahdollistaa mm. sen, että voidaan luotettavasti raportoida sivustoja tai alaosioita, joilla on käynyt 16 panelistia kuukauden sisällä (vrt. TNS Metrix 50 panelistia viikossa).

Mobiilikäytön osalta profiilitieto tuotetaan TNS Metrix- taustaisten panelistien mobiilidemografioiden tiedoilla sekä em. pc-laitteiden mittaukseen käytettävästä datasta.

Luvuissa raportoidaan tietokoneen käytön osalta kaikki mediat, mutta tagitettyjen medioiden osalta tulos on tarkempi (ja liikenne yleensä suurempi). Mobiilikäytön osalta (älypuhelimet ja tabletit) raportoidaan ainoastaan tagitetyt sivustot ja applikaatiot.

Comscore filtteröi kaikesta raportoitavasta datasta ja metriikasta ei-ihmisliikenteen eli niin kutsutun invalid trafficin tai non-human trafficin. Yleisen IAB:n mustan listan lisäksi Comscore käyttää nk. Sophisticated Invalid Traffic filteröintiä, joka nostaa löydetyn non-human trafficin määrää. Menetelmä on MRC:n akreditoima.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset internetin käyttäjät ja perusjoukko maakohtaisessa raportissa on Suomesta tullut liikenne (ml. Ahvenanmaa). Tietokoneen käytön osalta raportoitava perusjoukko on yli 6-vuotiaat suomalaiset, mobiilikäytön osalta yli 15-vuotiaat suomalaiset, multi-platform-datan perusjoukko on näiden yhdistelmä. Tutkimuksen kohderyhmän estimaatteissa käytetään kaksi kertaa vuodessa päivitettävää enumeration tutkimusta. Ulkomailta tuleva liikenne suomalaisille medioille raportoidaan ko. maiden raporteissa.

Leave a Reply