Kuinka yleisöt mitataan FIAMissa?

AudienceProjectin yksityiskohtainen englanninkielinen menetelmäkuvaus löytyy erillisenä pdf-tiedostona löytyy tästä linkistä

Verrattuna siihen että klassisesti digianalytiikassa järjestelmät laskevat eri selaimia, laitteita tai sovelluksia, uudessa FIAM-mittauksessa pystytään laskemaan aitoa henkilöihin perustuvaa tavoittavuutta. Menetelmä perustuu suureen kansalliseen paneeliin sekä sen avulla luotuun laitekarttaan, jonka pohjalta eri kävijöiden raportointi tuottaa käytössä olevista nykyaikaisista laskentamenetelmistä selkeästi parhaan tuloksen. FIAM-data painotetaan panelistien osalta Tilastokeskuksen tuottamaan Suomen online-väestötietoon eri ikäryhmien ja sukupuolien osalta.

Mittausdataa (census) kertyy aina kun mitattavalla sivustolla oleva mittausskripti suoritetaan, ja siitä tehdään kutsu AP:n keräysrajapintaan. Käytännössä kutsu suoritetaan jokaisella sivunäytöllä, tai sovellusten osalta esim. ladattaessa uusi artikkeli käyttäjän ruudulle. Metodologia ei ole riippuvainen laitteista (sovelluksetkin mitataan tällä menetelmällä), käyttöjärjestelmistä (iOS ei tuota ongelmaa) tai selaimista (Safari ei ole ongelma).

Jotta eri asiakkaiden ja mediapalveluiden osioiden data saadaan luokiteltua oikein, kullekin julkaisijalle on luotu yksilöllisiä tunnisteita (t-code), joita lisätään mittauspikseli-kutsuun (https://visitanalytics.userreport.com/hit.gif?t=[t-code ]). Näin mittauskutsun tuottama saadaan kohdistettua oikeaan mediasivustoon ja luokiteltua tuloksissa tiettyyn osioon kuuluvaksi.

Yksittäisistä sivulatauksista kerättävät tiedot ovat ratkaisevia AudienceReportin mittauksen kannalta. Tärkeimmät kertyvät tiedot ovat päivämäärä (UTC), kellonaika (UTC), IP-osoite, URL-osoite, URL-parametrit, User-Agent ja AP:n eväste (jos saatavilla). Alla tiivistetysti kuvattuna näiden tietojen merkitys mittauksen ja raportoinnin kannalta:

 • päivämäärä ja aika
  • määrittävät mihin tarkasteltavaan mittausjaksoon tapahtuma kuuluu
  • auttaa myös havaitsemaan virheelliset useammat yhtäaikaiset mittauskutsut
 •  IP-osoite
  • käyttäjän maantieteellisen sijainnin tunnistaminen
  • liikenteen laadun arviointi, esim. botit, proxy-serverit ym.
  • yksittäisten ihmisten ja eri laitteiden tunnistaminen
 • URL-osoite
  • mistä domainista mittauskutsu lähti
 • URL-parametrit
  • sisältää mm. yllämainitun tunnisteen (t-code) ja mahdolliset muut lisäparametrit
 • User-Agent
  • selaimen ja päätelaitteen tekninen kuvaus, käytetään mm. käyttäjän päätelaitetyypin (esim. tietokone, tabletti, puhelin tai äly-TV) tai selaimen nimen ja version tunnistamiseen
 • AP:n eväste
  • yhdistää mm. impressiot panelistiin, myös natiivisovelluksissa
  • oleellinen tekijä eri medioiden päällekkäiskäytön ja tavoittavuuden laskennassa (unique reach)

Leave a Reply