Kuinka yleisöt mitataan FIAMissa?

AudienceProjectin yksityiskohtainen englanninkielinen menetelmäkuvaus löytyy erillisenä pdf-tiedostona löytyy tästä linkistä

Verrattuna siihen että klassisesti digianalytiikassa järjestelmät laskevat eri selaimia, laitteita tai sovelluksia, uudessa FIAM-mittauksessa pystytään laskemaan tekniseen mittaukseen pohjautuen aitoa tavoittavuutta. Menetelmä perustuu suuren kansallisen paneelin sekä sen avulla luotuun laitekarttaan, jonka pohjalta aidosti eri kävijöiden raportointi tuottaa käytössä olevista nykyaikaisista laskentamenetelmistä selkeästi parhaan tuloksen. FIAM data painotetaan panelistien osalta Tilastokeskuksen tuottamaan Suomen online väestötietoon eri ikäryhmien ja sukupuolien osalta.

Mittausdataa (census) kertyy aina, kun mitattavalla sivustolla oleva mittausskripti suoritetaan, ja siitä tehdään kutsu AP:n keräysrajapintaan. Metodologia ei ole riippuvainen laitteista (sovelluksetkin mitataan tällä menetelmällä), käyttöjärjestelmistä (IOS ei tuota ongelmaa) tai selaimista (Safari ei ole ongelma).

Sivuston mittaustieto perustuu kolmeen eri datalähteeseen:
1. Mitattavasta kohteesta lähtevät tiedot
2. Pikseli voi myös sisältää parametreja sisään upotetuin mittarein (esim. laite-id)
3. AP:n paneeli

1×1 kokoinen kuvapikseli itsessään on suoraviivainen (https://visitanalytics.userreport.com/hit.gif). Pikseli ei itsessään laukaise evästettä. Vaikka AP:n mittaus turvautuukin evästeisiin, käyttää AP omia ensimmäisen osapuolen evästeitä.

Jotta eri asiakkaiden ja osioiden synnyttämä mittaustieto saadaan eroteltua toisistaan, käyttää kukin julkaisija yksilöllistä t-koodia, joka on upotettu jäljitys-pikseliin (https://visitanalytics.userreport.com/hit.gif?t=[t-code ]) Näin saadaan luokiteltua kenen dataan mitattu jälki saadaan.

Yksittäisistä sivulatauksista kerättävät tiedot ovat ratkaisevia AudienceReportin mittauksen kannalta. Tärkeimmät kertyvät tiedot ovat päivämäärä (UTC), kellonaika (UTC), IP-osoite, URL osoite, URL parametrit, User-Agent ja AP:n eväste (jos saatavilla). Alla tiivistetysti mikä merkitys näillä tiedoilla on mittauksen ja raportoinnin kannalta:

 • päivämäärä ja aika
  • määrittävät mihin tarkasteltavaan mittausjaksoon tapahtuma menee
  • havaitsee myös päällekkäiset samanaikaiset latautumiset samalle kohteelle
 •  IP-osoite
  •  vahvistaa maantieteellisen sijainnin
  • liikenteen laadun arviointi, esim. botit, proxy-serverit ym.
  • yksittäisten ihmisten ja eri laitteiden tunnistaminen
 •  URL osoite
  • minkä domainin, alaosion tms. alle tapahtuma kuuluu
 •  URL parametrit
  • sisältää mm. yllämainitun t-koodin ja mahdolliset muut lisäparametrit
 • User-Agent
  • tunnistaa tapahtuman lähteestä esim. laitetyypin (esim. tietokone, tabletti, puhelin tai äly-TV) ja selaimen merkin
 • AP:n eväste (ensimmäisen osapuolen)
  • yhdistää mm. impressiot panelistiin, myös natiivisovelluksissa
  • oleellinen tekijä siinä, että saadaan laskettua eri medioiden päällekkäisyydet ja että voidaan laskea tavoitettavia ihmisiä laitteiden sijasta (unique reach)

Leave a Reply