Kuinka yleisöt mitataan FIAMissa?

FIAM raportoinnin ydin on AudienceProjectin tuottama data, joka koostuu census-datasta ja paneelidatasta. Kaiken internetliikenteen sisältävä censusdata antaa oikean kuvan liikenteen määrästä myös kävijämäärän laskentaan. AudienceProjetin teknologiasta on saatavilla lisää tietoa ottamalla yhteyttä Media Metricsiin tai AudienceProjectiin hello(at)audienceproject.com.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset internetin käyttäjät ja perusjoukko maakohtaisessa raportissa on Suomesta tullut liikenne.

AudienceProject raportoi myös globaalin tavoittavuuden.

Leave a Reply