Kuinka paneeli- ja census-data yhdistetään?

Kuten todettu, Comscoren raportoinnin ytimenä on UDM-metodologiaksi kutsuttu tilastollinen prosessi, joka yhdistää censusdatan ja paneelidatan tuottaen tiedon mm. yksittäisistä kävijöistä (unique visitors), sivunäytöistä (page views) ja vierailuiden kestoista. Jokaiselle cookielle mallinnetaan demografiatietoa paneelin kautta.   Metodologiaan kuuluu lisäksi kaksi kertaa vuodessa tehtävä kattava enumeration study, joka mittaa tarkasti suomalaisten päätelaitteiden käyttöä ja tuottaa väestöestimaatit eri ikä- ja sukupuoliryhmissä aina päätelaite ja mobiilikäyttöjärjestelmätasolle asti.

Lisäksi paneelin kautta lasketaan laskennassa käytettävää cookie per person -ratiota. Kyseinen suhdeluku lasketaan erikseen jokaiselle raportoitavalle kokonaisuudelle (entitylle), joka parantaa mallinnuksen tarkkuutta huomattavasti.

Comscoren UDM (=Unified Digital Measurement) metodologia hyödyntää monia erilaisia lähteitä sekä tavoittavuuden että deduplicationin (=eri laitteiden päällekkäiskäyttö) määrittämiseksi. Lähteenä käytetään paneelitiedon lisäksi esim. yhden hengen talouksien reititin-dataa ja markkinatutkimusdataa.

Käytännössä UDM prosessin myötä  lasketut luvut yleensä nostavat puhtaasti paneeliin perustuvia lukuja ja laskee puhtaasti tagitykseen perustuvia lukuja, koska se karsii päällekkäiskäytön useasta sijainnista, useilta laitteilta, useilta selaimilta, huomioi poistetut cookiet, filtteröi invalid traficin ja filtteröi ulkomaisen liikenteen pois (FIAM mittaa vain liikennettä Suomesta).

Leave a Reply