Comscore käyttösäännöstö

Comscoren käyttösäännöt koskevat kaikkia FIAM-asiakkaita ja kokonaisuudessaan ne löytyvät osoitteesta www.comscore.com/Insights/Data-Usage-Policy. Keskeiset säännöt on käännetty tämän luvun alle. Asiakkailla on lisäksi käytössään malliesimerkit lähdeviittausten tekemiseen ja tulosten raportointiin.

Comscore -datan julkinen käyttö

 • Vain Comscoren asiakkaat voivat käyttää Comscoren dataa julkisesti ellei data ole valmiiksi saatavilla jonkun auktorisoidun osapuolen domainista. Tällaisiin julkisiin domaineihin luetaan Comscoren nettisivut, Comscoren lehdistötiedotteet ja muu julkinen tiedottaminen, ja/tai medioista löytyvät artikkelit. Niiden jotka eivät ole asiakkaita ja jotka käyttävät Comscoren dataa täytyy noudattaa samoja käyttösääntöjä kuin asiakkaidenkin.
 • Comscore:lla on oikeus kieltää asiakkaita julkaisemasta data sivustokokonaisuuksista (entity) tai kategorioista, joilla on kyseenalaista sisältöä.

FIAMin lähdemerkintäohjeistus

 • Comscoren tuottamamaan dataan viitataan yleisö- tai kävijämäärämittauksena, ei kyselynä tai tutkimuksena.
 • Asiakkaat, jotka viittaavat johonkin Comscore tuottamaan dataan yhdessä jonkun muun datalähteen kanssa tai toiseen Comscoren tuottamaan datakokonaisuuteen täytyy selvästi erotella eri datalähteet. Comscore-dataa ei voi käyttää suoraan vertailuun toisen yleisömittaus- tai analytiikkajärjestelmän kanssa.
 • Käytettäessä FIAM-dataa, on lähdemerkintä ilmoitettava yhdessä sovitusti. Lähdemerkinnän tulee aina sisältää maininta FIAMista ja Comscoresta, käytetty datasetti sekä aikajakso. Jos luvut on laskettu muusssa kohderyhmässä kuin perusjoukossa, niin myös kohderyhmä on mainittava.Esimerkkejä:
  FIAM – Comscore MMX MP, joulukuu 2017
  FIAM – Comscore MoMX, joulukuu 2017, 25-44-vuotiaat
  FIAM – Comscore MMX, tammikuu-joulukuu 2017

Sivustokokonaisuuksien (entity) raportoinnin ohjeistus

 • Sivustokokonaisuuksien (entity) kuvausten tulee olla täsmällisiä ja tarkkoja ja vastata Comscoren raporteissa käytettyjä nimiä – esim. ”Match.com” vs. ”Match.com Sites”, jota käytetty raportissa. Jos asiakas haluaa käyttää lyhennettyä versiota sivustokokonaisuuden (entity) nimestä esim. markkinointi- tai lyhentämissyystä, niin voidaan tehdä kunhan mukaan on liitetty alaviite, josta selviää kyseessä olevan sivustokokonaisuuden täsmällinen nimi tai sisältö.
 • Kaikissa asiakaskohtaisissa (valmiit tai omat) raporteissa joihin viitataan, täytyy olla asiaankuuluvat lähteet alaviitteissä. Esim. *custom tutkimus toteutettu [asiakkaan nimi] Comscoren toimesta [kuukausi, vuosi].
 • Räätälöidyt sivustokokonaisuudet (custom entity, merkitty [E] Comscoren raporteissa) ovat sivustokokonaisuuksia (entity), jotka sisältävät eri URL-osoitteiden yhdistelmiä, jonka on määritellyt joko Comscore tai asiakas itse. Vaikka asiakkaat voivat viitata omiin räätälöityihin sivustokokonaisuuksiin (custom entity) markkinointimateriaaleissaan, on suositeltavaa että myös sivustokokonaisuuteen (entity) kuuluvat URL-osoitteet mainitaan lähteenä aina milloin se on mahdollista.
 • Jos asiakas ei halua mainita kaikkia URL-osoitteita jotka kuuluvat viitattuun räätälöityyn sivustokokonaisuuteen (custom entity), Comscore pidättää oikeuden voida ilmoittaa ne asiaa kysyviltä asiakkailtaan ja uutismedioilta. Datan läpinäkyvyys on oleellista kaikessa julkisesti siteeratussa tiedossa ja kiinnostuneiden osapuolten pitäisi pystyä arvioimaan julkisten väitteiden paikkaansa pitävyys.
 • Koska räätälöidyt sivustokokonaisuudet (custom entity) voivat olla asiakkaiden määrittelemiä, eivätkä välttämättä täytä raportointistandardeja, jotka edellytetään Ranked Category -näkymässä, niitä voi käyttää vain jos ne muodostuvat selkeistä domaineista. Muussa tapauksessa räätälöityjä sivustokokonaisuuksia (custom entity) ei saa käyttää vertailuissa ellei Comscore anna lupaa siihen sillä perusteella, että se katsotaan sopivaksi ja parhaaksi tarjolla olevaksi pohjaksi vertailulle.

TOP-listat

 • Erilaisia TOP-listoja käytettäessä viittauksissa pitää mainita sen konteksti, esim. kategoria Comscoren Ranked Category – näkymässä. Jos asiakas viittaa johonkin muuhun kuin Comscoren määrittämään kategoriaan, pitää siihen liittää alaviite josta selviää, että kategoria on asiakkaan itse luoma ja määrittelemä, ja jossa mainitaan mukaan otetut sivustokokonaisuudet.
 • Unified Digital Measurement (UDM) raportointi on yksittäisten sivustojen lukujen ja top-listojen virallinen julkinen lähde kaikilla markkinoilla.
 • Asiakkaat voivat viitata julkisesti Multi-Platform yleisöjen estimaatteihin ja TOP-listoihin. Dataa voi raportoida joko keskimääräisellä tasolla tai yksittäisille mediakanaville (esim. Total Digital Population tai Desktop, Mobile), kunhan lähde mainitaan ohjeistetulla tavalla.

Trendien käyttämisen ohjeistus

 • Aina kun mahdollista, asiakkaiden tulisi välttää väitteitä epäaidosta kasvusta (sekä kasvuluvuissa että järjestyssijojen muutoksissa), jotka johtuvat pääasiassa UDM-menetelmän muutoksista.