FIAM dashboardit

Tällä sivulla on linkit kullekin ei julkiselle FIAM dashboardille sekä ohjeet niiden käyttämiseen. Näille dashboardeille kirjautumiseen tarvitaan voimassa olevat tunnukset.

FIAM dashboardit ovat Google pohjaisia ja myös niihin kirjautumista hallitaan erikseen luotujen fiam.pub tunnusten kautta. Ennen dashboardeille pääsyä pitää olla kirjautuneena FIAMin Google tilille. FIAM Google tilille kirjautuminen ei pysy jatkuvasti voimassa, vaan istunto vanhenee ajoittain. Tämän huomaa siten, ettei Dashboardille enää pääse FIAM tilin valitsemisen myötä (mitään ei tapahdu kun tilin on valinnut). Tässä tapauksessa pitää fiam.pub Google -tilille kirjautua uudestaan sisään. Tarkemmat  kirjautumisohjeet tästä linkistä

Demograhpic Dashboard

Kohderyhmien vertailuun

Demographic Dashboardilla näkyy  kaikkien FIAMissa mukana olevien julkaisijoiden medioiden peitot, sivulautaukset ja frekvenssit (reach, pageviews ja frequency). Tunnuslukuja voi tarkastella sukupuolen, iän, koulutustason, tulojen, työllisyystilanteen ja talouden koon mukaan. Tämä on ainoa dashboard, jossa eri kohderyhmien peittoja voi verrata muiden julkaisijoiden medioiden kanssa. Dashboardilla on myös linkki  muutostiedostoon (Changelog), josta näkyy mittaukseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset .

Lisäohjeita:
– 
Demographic Dashboard woskhop esitys
Demographics Dashboard -pikaohje

Review Dashboard

Tulosten tarkasteluun ennen datan julkaisua

Review Dashboardista voi tarkastella peittoja, sivulatauksia ja frekvenssejä (reach, pageviews ja frequency) neljällä eri tasolla: Publisher Group, Brand, Media Site and Section. Pienille sivustoille on laskettu viikkoestimaatit, jotka perustuvat viimeisen neljän viikon tietoihin (nämä pienet sivustot eivät ole mukana Demographic Dashboardissa). Tunnusluvut ovat tismalleen samat kuin Demographics Dashboardin luvut, mutta tätä kautta perustunnuslukujen katsominen on helpompaa. Review Dashboard päivitetään joka maanantai, jonka jälkeen mahdollisista kommenteista ollaan viimeistään tiistaina yhteydessä AP:hen ja MMF:ään.

Dashboardin luvut voidaan viedä Exceliin tai avata Google sheettinä painamalla oikealla napilla taulukon päällä ja valitsemalla haluttu vientitapa.

Validation Dashboard

Tulosten tarkasteluun implementointi vaiheessa

Validation Dashboardilla näkyy myös ne FIAMissa mukana olevat ja mukaan tulevat mediat tai esim. uudet alasivut, joiden implementointi on vielä kesken ja joita ei ole validoitu. Jo julkistettujen medioiden osalta Validation Dashboardilta saatavat tunnusluvut voivat joissain tapauksissa poiketa muiden Dashboardien luvuista johtuen siitä, että ne saattavat sisältää jotain ei vielä validoitua sisältöä (esim. jos lehden näköislehti on vielä validoimatta). Huom, Validation Dashboardin luvut eivät ole julkisia ja siellä olevien medioiden implementointi voi olla suuressakin määrin vielä kesken!

Dashboardin luvut voidaan viedä Exceliin tai avata Google sheettinä painamalla oikealla napilla taulukon päällä ja valitsemalla haluttu vientitapa.

FIAM publisher toplist

Yllä olevasta linkistä löytyy julkaisijakohtainen raportti, josta löytyy julkaisijoiden kaikkien mitattujen medioiden nettotavoittavuudet.

FIAM regional report

Yllä olevasta linkistä pääsee erilliseen FIAM alueelliseen raporttiin, jossa mukana alueellisesti raportoitavat mediat.

UserReport Kits

UserReport Kitsillä voi tehdä raportteja, joissa yhdistetään julkaisijan omia eri sivustoja ja applikaatioita, ja miten ne tavoittavat eri kohderyhmiä. Tunnusluvut löytyvät sekä prosentteina että pyöristettyinä kokonaislukuina ja ne ovat saatavilla media tai alaosio (section) tasolla.

Kits raportteihin pääsee käsiksi julkaisijan UserReport tilin kautta (my.audienceproject.com). Kukin julkaisija näkee täältä vain omat mediansa. Kaikki kerätty  historiallinenkin data löytyy täältä.

UserReport Kits

Lisäohjeita: Create Your First Kit FIAM UserReport Kits workshop esitys

Jos sinulla on ongelmia tunnusten tai salasanojen kanssa, ole yhteydessä Miikka Merikoskeen (miikka.merikoski@mediaauditfinland.fi). Myös jos organisaatiossasi tarvitaan uusia tunnuksia tai vanhoja pitäisi poistaa, ole yhteydessä!