FIAM-mittauksen profiililaskenta uudistuu kohti evästeiden jälkeistä aikaa

Syksyllä 2022 lanseerattu FIAM 2.0 toi mukanaan monia uusia ominaisuuksia datan käsittelyyn ja analysointiin. Lisäksi se mittaus perustuu nykyisin neuroverkkopohjaiseen laskentaan, joka on suunniteltu taklaamaan erityisesti evästeiden poistumista.

Eväste-eroosion edetessä verkkoekosysteemissä tarvitaan yhä uusia tapoja hallita muutosta ja ylläpitää korkeatasoinen mediamittaus verkossa. Tämän varmistamiseksi maanantaina 18.3. on viety tuotantoon parannettu profiililaskenta-algoritmi, joka hyödyntää evästeiden lisäksi myös muita tunnisteita ja signaaleja kehittäen mittauksen taustamuuttujien raportointia nykyistä tarkemmaksi.

Nyt tuotantoon viety uusi ominaisuus on osa pidemmän aikavälin kehityskaarta, jolla vahvistetaan FIAM-mittauksen sietokykyä vastata verkossa tapahtuviin teknisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin. FIAM-mittauksen toteuttavan teknologiakumppanin AudienceProjectin tarkoituksena on lähivuosien aikana kehittää mallia siten, että uudistukset laskentaan tehdään nyt julkaistavan pienemmän muutoksen kaltaisesti, jotta vältytään mittaustrendejä rikkovilta isommilta muutoksilta, ja säilytetään kyky kehittää mittausta mahdollisimman ketterästi tarpeen ja prioriteettien mukaan.