Suomen virallinen internet-mittaus uudistettu evästeiden jälkeiseen aikakauteen

Suomen virallinen internet-mittaus uudistettu evästeiden jälkeiseen aikakauteen

Joulukuussa uudistunut FIAM-mittaus (Finnish Internet Audience Measurement) perustuu nykyisin evästeriippumattomaan neuroverkkopohjaiseen tavoittavuuslaskentaan, varmistaen mittauksen luotettavuuden ja jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Mittaus tavoittaa viikossa 93% suomalaisista internet-käyttäjistä, ja viikkolistalla on jo pitkälti toistasataa nimikettä suomalaisista mediataloista.

Uudistunut FIAM-mittaus tuottaa mitattujen sivustojen ja sovellusten keskeiset tunnusluvut viikkotason lisäksi nyt myös päivätasolla. Uusina ominaisuuksina on mahdollista tarkastella yleisöjä alueellisesti, ja myös älytv-sovellusten tavoittavuuden mittaus on tuotu osaksi kokonaisuutta. Mittauksen tilaajilla on pääsy kaikkien omien raporttiensa lisäksi myös kilpailijoiden dataan. Viralliset, kaikille avoimet viikkotason kävijämäärät löytyvät edelleen osoitteesta fiam.fi/tulokset.

Raportointia ja jälkikäsittelyä on kehitetty tilaajia kuunnellen entistä monipuolisemmaksi ja joustavammaksi. Mahdollisuus tulosten tarkasteluun omien räätälöityjen raporttipohjien ja kilpailuvertailujen avulla monipuolistaa työkalun hyödynnettävyyttä. Mittausdataa voidaan lisäksi tuottaa julkaisijoiden omista datalähteistä joustavammin, sekä hyödyntää moderneja rajapintoja FIAM-datan siirtämisessä julkaisijan omiin raportointijärjestelmiin.

Sanomien Mikko Paakkunainen kertoo, että he käyttävät FIAM-dataa laajasti eri liiketoiminnoissa tuotteiden ja palveluiden kehityksestä myynnin argumentointiin: ”Uudet FIAMin ominaisuudet mahdollistavat entistä tarkemmat ja monipuolisemmat analyysit online-yleisöistä. Etenkin päivätavoittavuus on ollut pitkäaikainen raportointitavoite, jota Suomen markkinassa ei ole nähty aiemmin tällä tasolla. Myös medioiden alueelliset voimasuhteet aukeavat uudella tavalla maakuntakohtaisen tiedon myötä.”

FIAM-tilaajaryhmän tämänhetkinen puheenjohtaja, Ylen Martti Halme toteaa, että FIAM-mittauksen tuottama tavoittavuustieto on Ylelle erittäin tärkeä tunnusluku yhtiössä: ”Mittauksen kyvykkyys tarjota luotettavaa tietoa meille tärkeissä asiakkuussegmenteissä ohjaa tekemistämme Ylen Uutis -ja ajankohtaistoiminnan tai vaikkapa Ylen Urheilun yksiköissä. FIAM antaa meille nopeasti vertailukelpoista tietoa siitä miten onnistuimme tavoittamaan yleisömme suhteessa muihin mediatoimijoihin esimerkiksi suurten urheilutapahtumien yhteydessä. Uudistunut FIAM-mittaus tuo aluejakotiedon paremmin medioiden käyttöön. Tämä on Ylen tapauksessa mahdollistanut uudenlaista kyvykkyyttä tarkastella digitaalisten palveluidensa menestystä maakuntatasolla.”

FIAM tarjoaa niin medioille, markkinoijille kuin julkiselle sektorillekin vertailukelpoisen, läpinäkyvän ja luotettavan mittaustavan. FIAM tuottaa tarkkaa profiloitua dataa ja lisää ymmärrystä nettiyleisöstä mediakäytön edelleen pirstoutuessa eri laitteisiin. FIAM-data yhdistettynä median tai mainostajan omaan yleisötietoon tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asiakasymmärryksen lisäämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

FIAM-mittauksen omistaa Media Metrics Finland Oy ja sen tuottaa alihankkijana tanskalainen AudienceProject Aps.