Yhteishanke suomalaisen median yleisömittauksesta käynnistetty

Yhteishanke suomalaisen median yleisömittauksesta käynnistetty

Media Audit Finland ja Media Metrics Finland ovat käynnistäneet selvitystyön hankkeeseen, jonka tavoitteena on perustaa Suomeen yhtiö, joka hallinnoisi median yleisömittauksia Suomen mediamarkkinalla. Hankkeen tavoitteena on tehostaa median yleisömittausliiketoimintaa, kasvattaa mittaamisen osaamista sekä turvata mittaamisen kehittäminen yleisömittausten tilaajien ja käyttäjien tarpeita kuunnellen. Nykyiset mediamittaukset säilyisivät omina kokonaisuuksinaan yhden organisaation hallinnoimina, kaikkien mittausten läpinäkyvyys, avoimuus ja validiteetti sekä kustannustehokas tekeminen huomioon ottaen.

Media Audit Finland Oy on kustantajien, mainostajien sekä mainos- ja mediatoimistojen omistama yritys (JIC, joint industry committee) joka omistaa ja tekee printtimedian valuuttatutkimusta KMT:ta (Kansallinen Mediatutkimus) sekä hoitaa operatiivisen hallinnoinnin Outdoor Impact , ulkomainonnan yleisömittauksen osalta.

Media Metrics Finland Oy on mediatalojen omistama yritys (MOC, media owners committee), joka omistaa ja hallinnoi suomalaisen internetyleisön mittausta FIAM:ia.
Lisätietoja: