FIAM mittaus ja raportointi paranee syys-lokakuusta 2022

Finnish Internet Audience Measurement (FIAM) uudistusprojektin tulokset alkavat näkyä tilaajille syksyllä 2022. Mittaus tarkentuu useilta osin ja käyttäjien kehitystoiveisiin kyetään vastaamaan paremmin tulevina vuosina. Uudistuneen FIAM mittaukseen hinnoittelu perustuu mitattavien nettisivujen volyymiin ja mittauspisteiden määrään. Uudet asiakkaat ovat tervetulleita. Ole yhteydessä, niin lasketaan teille kustannusarvio ja aikataulu mittaukselle.

Raportointityökalu KITS paranee käyttäjien toiveista avoimemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. Kaikki raporttidata, myös kilpailijoiden on saatavilla mittauspistetason datana ja haluttaessa API-siirtoina. Vertailukelpoisuus paranee . Myös Big Screen –sovellukset saadaan halukkailta mitatuiksi . Raportoinnin aikataso tihenee kun viikkodatan rinnalle tuotetaan päivädataa , alueellinen tarkastelu mahdollistuu kun taustamuuttujiksi saadaan maakuntaso (NUTS3) ja pääkaupunkiseutu.

Tiedonkeruu tapahtuu edelleen consent –vaatimukset huomioituna SDK-pohjaisesti. Uutena lisäpalveluna S2S –tiedonsiirto on mahdollista.

FIAM ranking luvut julkaistaan edelleen joka torstai klo 12.30 ja tilaajilla on parin työpäivän reagointi aika mahdollisiin huomautuksiin. Raportointi data päivittyy tilaajien työkaluissa päivittäin. Palvelutaso tutkimuksen tuottajien ja tilaajien välillä paranee, SLA-tasoa parannetaan ja ongelmatilanteita varten on perustettu tiketöintijärjestelmä, stabiilin laatutason valvonnan ja jatkuvan SaaS –palvelukehityksen lisäksi.

FIAM mittauksen hinnoittelu uudistui kesäkuussa 2022

FIAM mittauksen hinnoittelu perustuu asiakkaan mitattavien nettisivujen kävijävolyymiin ja mittauspisteiden (sivustot, applikaatiot) lukumääriin.

Sopimusta ennen tehdään veloitukseton hinnoitteluarvio yhdessä asiakkaan kanssa perustuen asiakkaan omiin nykyisiin mittareihin esim. Google . Sopimuksen solmimisen jälkeen hinnat tarkistetaan puolivuosittain kun oikeat tägitykset on asennettu ja tulokset validoitu alihankkijamme Audience Projektin toimesta. Asiakkaan kanssa käydään tässä vaiheessa keskustelut ja varmistetaan että mittaamisen tuloksista ollaan yksimielisiä ja niiden perusteella jatketaan mittauksen toteuttamista ja siitä laskuttamista.

FIAM mittauksen hinnat perustuvat kaikille tilaajille läpinäkyviin volyymikoreihin ja mittauspistekoreihin. Lisäksi uusi asiakas maksaa kolmen kuukauden mittauskustannuksen liittymismaksun , jolla katetaan tägityksen ja validoinnin alkukulut