Suomalaisten medioiden internet-yleisöjen mittaus on uudistunut

22.4.2021

Suomalaisten medioiden internet-yleisöjen mittaus on uudistunut

Suomalaisen digitaalisen median virallisena tavoittavuusmittarina toimii kaikilta merkittäviltä julkaisijoilta käyttödataa keräävä Finnish Internet Audience Measurement eli FIAM. Vuonna 2020 käynnistettiin mittauksessa kokonaisvaltainen uudistus, joka on loppusuoralla: FIAM tuottaa viikoittain tietoa suomalaisten mediatalojen verkossa tarjoamien palveluiden tavoittavuudesta nyt jo yli 120 median osalta.

Uudistuksella kattavampi kuva medioiden digitaalisesta kokonaistavoittavuudesta

Uudistuksessa fokus on ollut mittauksen laadussa sekä tiedon tuoreudessa: kuukausimittauksesta on siirrytty viikkotason mittaukseen. Tulokset julkaistaan aina seuraavan viikon torstai-iltapäivisin fiam.fi -sivustolla. Tähän julkiseen ranking listaan kootaan tiedot kunkin mediajulkaisun kaikkien digitaalisten käyttötapojen, kuten verkkosivuston ja eri mobiilisovellusten, pohjalta lasketusta digitaalisesta kokonaistavoittavuudesta (reach), käyntien määrästä (sessions) ja yleisön keskimääräisestä vierailukerroista (frequency)—joka viikko. Huomioitavaa on, että FIAM mittaa yleisöä eli ihmisiä, eikä erillisiä laitteita digianalytiikalle tyypilliseen tapaan.

FIAM mittaus kattaa luotettavasti myös median mobiilikäytön niin selain- kuin sovelluspohjaisestikin. Ainostaan äly-TV -laitteiden kautta tapahtuva median käyttö ei ole mukana FIAM-mittaustuloksissa. Aiemmassa mittauksessa haasteellinen työkoneilla mediaa käyttävien henkilöiden ryhmä on uudistuksen myötä kattavasti mittauksessa mukana. Myös sovellusten mittauksen laatu on parantunut uudistuksessa merkittävästi.

Torstaisin tuoreet ranking-listat suomalaisten mediapalvelujen tavoittavuudesta

Julkisen fiam.fi -listan kattavuus kehittyy edelleen. Se laajenee sekä nykyisten julkaisijoiden laajentaessa omien mittauspisteidensä määrää, sekä uusien julkaisijoiden liittyessä mukaan mittausyhteisöön. Jo nyt uudistuneeseen FIAMiin on liittynyt 15 keskeistä mediataloa. Julkiselta listalta löytyvät jo A-lehdet, Alma, KPK, Kaleva Media, MTV, Mediatalo Keskisuomalainen, Otava, SLP, Sanoma, Verotieto ja Yle. Raportoinnin mediakattavuuden odotetaan kasvavan edelleen lähiviikkojen aikana näidenkin toimijoiden osalta, niin että julkaisijatason kokonaistavoittavuus listaa päästään julkaisemaan toukokuussa.

Myös mukana olevien medioiden joukon odotetaan yhä kasvavan; FIAMiin liittyminen on avoinna kaikille media-alan toimijoille. Media-alan toimijoille FIAM tarjoaa ainutlaatuisen näkymän alan kehitystrendeihin sekä omaan suoriutumiseensa suhteessa muihin toimijoihin. Se täydentää talojen omaa analytiikkaa ja antaa objektiivista, vertailukelpoista tietoa omasta ja muista mukana olijoiden mediayleisöistä FIAM-raportointityökalujen kautta paljon julkista fiam.fi -listaa laajemmin. Nämä työkalut ovat tarjolla myös media-alan toimistoille suunnittelukäyttöön.

Toteutus nojaa edistykselliseen teknologiaan

Muista media-alan tutkimuksista (TV-mittari, KRT, KMT, Mind) poiketen FIAM ei ole perinteinen otostutkimus, vaan se perustuu kaikkien mediakäyttäjien mittaamiseen, vaikka FIAMin puitteissa raportoidaan vaan aggregoitua tutkimustietoa. Mittausmenetelmä perustuu tanskalaisen AudienceProject AsP:n kehittämään analyysimetodiin ja mittausteknologiaan, jossa mediakäyttäjien taustatietojen ja demografioiden analysoinnissa hyödynnetään yli 70 000 henkilön suuruista mediakäyttäjien paneelia. FIAM antaa nettimedian käytöstä luotettavasti vertailukelpoiset viralliset luvut, joita käytetään otostutkimusten, kuten Kansallinen Mediatutkimuksen ja TNS Mindin, kalibrointiin.

FIAM toteutetaan nk. JIC-periaatteella: FIAMia ohjaava elin on FIAM Tilaajaryhmä, johon kaikki FIAMissa mukana olevat mediayhtiöt ovat nimenneet edustajansa, ja ryhmässä on lisäksi yksi mediatoimistojen edustaja ja yksi markkinoijan edustaja. Media Metrics Finland (MMF) on siirtynyt FIAM-toteuttajan rooliin 2020 media-alan toimijoiden toivomuksesta. Tällä toteutustavan muutoksella tavoiteltiin ensisijaisesti parannusta mittauksen laadun kehittämiseen, sekä kustannustehokkuutta.

Lisätietoja liisa.lundstrom@mediametrics.fi, +358 40 529 2266, sekä www.fiam.fi

Media Metrics Finland Oy (MMF) on voittoa tavoittelematon media-alan kehitysyhtiö, joka uudistaa perinteiset mediaryhmärajat ylittävää tiedon tuottamista ja media-alan yhteisiä käytäntöjä. FIAM eli Finnish Audience Measurement on ainutlatuinen ja kattava tapa saada vertailukelpoista tietoa suomalaisten medioiden internetyleisöstä.