Yhteismitallisuus on vastuullisuutta

16.8.2017

Toimialan yhteinen tapa tuottaa läpinäkyvästi kävijämäärämittausta medioiden sivustoista ja sovelluksista  osoittaa mukana olevilta asiakkailta vahvaa halua kehittää toimialan käytäntöjä yhdessä ja vastuullisesti. Yhteismitalliset kävijämääräluvut takaavat myös monen muun mediankulutustiedon luotettavuuden ja oikeellisuuden.

Puolueettomasti tuotettu kävijämäärädata mahdollistaa markkinoijalle vertailukelpoisen näkymän tehdessään päätöksiä  mediainvestoinneistaan ja lisäksi työkaluja tarkempaan verkkomainonnan suunnitteluun strategisella ja taktisella tasolla.

Lukuja tullaan jatkossakin käyttämään myös Kansallisen Mediatutkimuksen tulosten oikaisuun. Kyselytutkimukseen perustuvaa tutkiusdataa korjataan oikealla netin kulutuksella, haastattelemalla median kuluttajia he arvioivat yleensä eri medioissa vierailunsa liian alhaiseksi.

Näin FIAMin avulla voidaan oikaista  FIAMissa ja KMT:ssä mitattujen sanoma- ja aikakauslehtien verkkolukemisen lukuja sekä kokonaistavoittavuutta vastaamaan todellista käyttöä. Myös Atlas-tutkimuksen verkonkulutustietoja korjataan FIAM-luvuilla.

Tällä hetkellä mediatoimistoista FIAMiin on liittynyt Mediatoimisto Dagmar ja Mediatoimisto Voitto ja lisäksi seuraavat mediatalot:

 

A-lehdet
Aller
Alma Media
Bauer Media
Demokraatti
I-Mediat
Joutsen Media
Kaleva
Kansalliskustannus
Karjalainen
Keski-Pohjanmaan kirjapaino
Mediatalo Keskisuomalainen
Marva Media
MTV
Otavamedia
Sanoma Media Finland
SLP-kustannus
SOK media
Suomen Yrittäjät
TS-yhtymä
Viestilehdet
Yleisradio