Netin valuuttamittaus monipuolistuu

31.5.2018

Suomen suurimmat mediayhtiöt, Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden liitto MTL ry,  Media Metrics Finland ja comScore ovat yhdessä sopineet, että Suomeen perustetaan uusi internetyleisöjen valuuttatutkimus FIAM Finnish Internet Audience Measurement.

Samalla on sovittu, että tutkimusta ohjaamaan perustetaan toimialan yhteinen organisaatio, jonka toiminnasta vastaa Media Metrics Finland. Tutkimuksen toteuttaa comScore. Kattosopimus uudesta kävijämäärämittauksesta allekirjoitettiin Media Metrics Finlandin ja comScoren välillä joulukuussa 2016.

Akkreditoitu yleisödata tuo vakautta kaupankäyntiin ja yhteismitallisen näkymän onlinemediakenttään. Tutkimuskokonaisuus mahdollistaa internetyleisöjen tarkastelun tarkoissa kohderyhmissä eri päätelaitteiden osalta.

– Puolueettoman, luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen internetyleisöistä on koko toimialan yhteinen etu, korostaa tilaajaryhmän puheenjohtaja ja A-lehtien liiketoimintajohtaja Tuuli Toivainen. Toivonkin, että kaikki mediat ja mediatoimistot sekä mainostajat ovat mukana aktiivisesti kehittämässä tutkimuskokonaisuutta.

Aiemmin käytössä ollut internetyleisöjen mittaus, TNS Metrix, siirtyi comScoren omistukseen huhtikuussa 2015, jolloin alkoi myös Kantar TNS:n ja comScoren strateginen yhteistyö, jota hyödynnetään myös tässä uudessa yleisömittauksessa. FIAMin kehitystyö on aloitettu vuoden alusta ja tavoitteena on, että ensimmäiset luvut uudesta internetyleisöjen valuuttatutkimuksesta tuotetaan vuoden 2017 aikana. Siirtymäajan jälkeen nykyinen TNS Metrix –yleisömittaus lopetetaan.

– Vaikka TNS Metrix on tuottanut luotettavaa yleisödataa oli kuitenkin aika siirtyä modernimpaan metodologiaan, joka palvelee myös mainonnan mittaamista, suunnittelua ja validointia sekä ottaa muun muassa IVT-liikenteen (invalid traffic) paremmin huomioon. comScoren MMX-tuotteet tarjoavat lisäksi huomattavan määrän uusia ja moninaisempia analyysejä ja metriikoita yleisödatan raportointiin kuin mitä pystyimme tarjoamaan TNS Metrixin kanssa, kertoo comScoren myyntijohtaja Juha Ourila.

Internetin yleisömittauksen toteuttamista varten on perustettu asiakkaista muodostuva ryhmä, joka vastaa tutkimuskokonaisuuden kehittämisen tarpeiden määrittelystä, tutkimuksen laadunvalvonnasta ja toimii ylimpänä päättäjänä toimialan yhteisessä organisaatiossa.  Toimialaelimen kaiken käytännön työn hoitaa Media Metrics Finland.

– Uusi mittauskokonaisuus ottaa huomioon koko toimialan tarpeet aiempaa paremmin ja sitä on suunniteltu eri asiakasryhmien tarpeita kuunnellen, kertoo Media Metrics Finlandin toimitusjohtaja Tomi Härmä. Siirtyminen käyttämään comScoren kansainvälisiä tuotteita takaa myös jatkuvan tuotekehityksen, johon pienen markkinan resurssit eivät muuten riittäisi.

Media Metrics Finland on voittoa tavoittelematon yritys, joka on perustettu kehittämään median yleisömittausta loppuvuonna 2014. ComScore on maailman johtava internetin yleisömittauksen toimija, jonka tuotteet ovat käytössä tällä hetkellä 44 maassa.