Etusivu

FIAM tuottaa Suomen viralliset digitaalisten yleisöjen luvut sivustoista ja sovelluksista.


Ajankohtaista

Liity FIAMin uutiskirjeen tilaajaksi tästä!

Sovelluskäyttö kasvanut erityisesti nuorimmissa ja vanhimmissa
28.2.2019 Suurimpien FIAMissa seurattavien sovellusten käyttö on kasvanut huikeasti viime vuoden aikana. Puolessa vuodessa kasvua on tullut noin 8% tarkasteltaessa
Lue lisää
Kotimaisten medioiden mobiilikäyttäjien määrä roimassa kasvussa
25.10.2018 FIAMin lanseerauksen aikaan puolisen vuotta sitten kotimaisten medioiden sivustoilla ja sovelluksissa kävi kuukausittain 3,05 miljoonaa suomalaista yli 15-vuotiasta (maaliskuu
Lue lisää
Kotimainen media tavoittaa 93% älypuhelinkäyttäjistä – joka päivä
26.8.2018 FIAM tarjoaa paljon tietoa netinkäytöstä myös päivätasolla eri kulutusvälineiden osalta. Toukokuussa keskimääräisenä päivänä tietokoneella nettiä käytti 2,7 miljoonaa, älypuhelimella
Lue lisää

FIAM faktat

Alta löydät yleisimpiä kysymyksiä FIAMiin liittyen. Saat kaikki kysymykset vastauksineen esiin klikkaamalla ”näytä kaikki”-painiketta. Klikkaamalla otsikkoa saat listan otsikon alla olevista kysymyksistä.

1. Yleistä FIAMista

FIAM, The Finnish Internet Audience Measurement, on onlineyleisöjen virallinen mittaus Suomessa. FIAM tuottaa monipuolista tietoa sivustojen, alaosioiden, myyntipakettien tai mainosverkostojen yleisöistä sekä eri päätelaitteiden osalta että kokonaisuutena. Mittauksesta raportoitavia tunnuslukuja on yhteensä 20 (total unique visitors, average daily visitors, page views, average minutes per visit jne), joita voidaan raportoida eri kohderyhmissä tai joista voidaan ajaa profiilitietoja.

Samalla FIAM on medioiden, mediatoimistojen ja markkinoijien yhteinen toimielin, joka kehittää ja valvoo mittauskokonaisuutta.

FIAM perustettiin vuoden 2017 alussa ja sen toimintaa johtaa asiakkaista koostuva Tilaajaryhmä. Mittauksella on myös Tekninen ryhmä. FIAMin käytännön työtä hoitaa Media Metrics Finland.

FIAMin toiminnan ensisijainen tehtävä on edistää luotettavan ja yhteismitallisen datan käyttöä onlineyleisöistä Suomessa. FIAM on toimelin, joka tuntee, määrittelee ja hallinnoi yhteisiä standardeja onlineyleisöjen mittausta varten.

FIAM ei ole Join Industry Committee (JIC) samalla tavalla kuin esimerkiksi Media Audit Finland, koska se ei omista asiakkaiden ostamaa mittausdataa. Se onkin nk. hybridimalli, jossa kaupallinen kumppani omistaa datan ja voi kaupallistaa sitä tarkoin yhdessä sovituin ehdoin.

Comscore toimii virallisen onlineyleisöjen datan tuottajana ja asiakkailla on sopimussuhde suoraan heidän kansssaan. FIAM on asiakkaiden yhteinen toimielin, johon kuuluvat automaattisesti kaikki Comscoren kanssa paikallisen sopimuksen tehneet yhtiöt ilman erillistä sopimusta.

Media Metrics Finland on yhdessä Comscoren kanssa laatinut asiakkaille mallisopimukset, jotka ottavat huomioon mm. EU:n muuttuvan tietosuojalainsäädännön. Nämä mallisopimukset ovat suurimpien mediatalojen lakiosastojen hyväksymät.

Käytännössä asiakas tekee yhden sopimuksen yleisömittaustuotteiden ostosta sekä toisen sopimuksen tietojen keräämisestä asiakkaan sivustolta (mediat ja mainostajat). Tagitys on asiakkaan vastuullla.

Näiden sopimusten lisäksi Media Metrics Finland on tehnyt kattosopimuksen FIAM-mittauksen yksityiskohdista ja kehittämisestä comScoren kanssa. Siinä sovitaan mm. Comscoren ja JICin vastuista ja velvollisuuksista sekä JIC-feen määrittämisestä, datan raportoinnista ja tutkimuksen kehittämisen roadmapista. Sopimuskokonaisuuteen kuuluu myös hinnasto, jota päivitetään tarvittaessa.

Sopimus toimitetaan asiakkaille ennen asiakkaan ja comScoren välisen sopimuksen allekirjoitusta ja ajantasainen hinnasto on saatavilla Media Metrics Finlandilta tai Comscorelta.

FIAMin Tilaajaryhmä toimii sekä säännöllisesti kokoontuvana työryhmänä että laajennettuna toimielimenä yhteisen sähköisen alustan kautta. Säännöllisesti kokoontuvassa työryhmässä on monipuolinen edustus kaikista asiakastyypeistä ja sen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan laajemmalle ryhmälle sähköisen alustan kautta. Näin kaikilla tilaajilla on mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan.

FIAMin Tilaajaryhmän tehtävänä on edistää yhteisen onlineyleisöjen valuutan käyttöä, päättää kehityksen suuntaviivoista ja sopia alan yhteisistä standardeista onlineyleisöjen mittauksen osalta. Jokainen asiakas nimeää itse Tilaajaryhmän jäsenet, yleensä 1-3 jäsentä per yritys on suositeltava määrä. Säännöllisesti kokoontuvan työryhmän kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan, tavoitteena on, että siinä on noin 10-15 jäsentä.

Tilaajaryhmällä on puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, vuonna 2019 puheenjohtajana toimii Kati Alijoki Sanoma Media Finlandista. Tilaajaryhmän sihteerinä toimii Media Metrics Finlandin toimitusjohtaja.

FIAMin tekninen ryhmä koostuu asiakkaiden nimeämistä yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat mittauksen teknisen toteutuksen hoitamisesta asiakkaan puolella. Yleensä tekniseen ryhmään kuuluu webanalyytikkoja tai muita onlinemittauksen toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaavia henkilöitä.

Teknisen ryhmän tehtävänä on:

 • keskustella ja jakaa tietoa mittaustagien implementoinnista.
 • tarkastella mittaukseen tuloksia ja lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, miten tuloksia on parasta käyttää.
 • käsitellä mittauksessa ilmenneitä teknisiä ongelmia ja tuottaa niihin liittyvistä asioista näkemyksiä Tilaajaryhmälle.
 • tehdä tarvittaessa yhteisiä päätösehdotuksia Tilaajaryhmälle esimerkiksi raportointihierarkioiden osalta.
 • valmistella mittauksen laajentamista uusille alustoille tarpeen mukaan.

FIAM on alan yhdessä sopima standardi onlineyleisöjen tarkasteluun. Se on luotettava ja yhteismitallinen data sekä myyjän että ostajan käytettäväksi.

Yleisödataa voidaan hyödyntää yleisesti tarkasteltaessa yksittäisten sivustojen tavoittavuutta, profiilia, sivustolla vietettyä aikaa jne. tai sitä voidaan käyttää tarkkaan suunnitteluun Reach&Frequency-työkalujen kautta.

Mittausta käytetään myös validoitaessa muiden yleisötutkimusten tuloksia, mm. KMT-lehtien digilukemisen luvut kalibroidaan FIAM-datalla.

FIAM ei itsessään ole mainonnan mittausjärjestelmä. Comscorella on kuitenkin useita tuotteita sekä mainonnan toteutuneen yleisön validointiin (ad freud, viewability, profiilit) etttä ohjelmallisen ostamisen tarpeisiin. Näissä tuotteissa Comscore hyödyntää FIAM-mittausjärjestelmässä kerättyä tietoa. Comscore ei koskaan myy dataa, joka yhdistää käyttäjätiedon yksittäiseen cookieen. Tilaajaryhmä hyväksyy Comscoren markkinoilla olevat tuotteet.

2. Mittauksen toteutus - tällä tavoin luvut syntyvät

Comscoren raportoinnin ydin on UDM-metodologialla tuotettu data, joka koostuu census-datasta ja paneelidatasta. Kaiken internetliikenteen sisältävä censusdata antaa oikean kuvan liikenteen määrästä myös kävijämäärän laskentaan (vrt. paneelipohjaisesti tuotettu tieto eri kävijöistä).  Total unique visitors eri päätelaiteittain ja näistä yhdistelmänä tuotettu deduplicated eli netotettu kävijämäärä tuotetaan hyödyntäen erilaista kyselydataa sekä oikeaa käyttäjädataa esim. sinkkutalouksien reitittimien keräämästä eri päätelaitteiden liikenteestä.

PC-laitteilta kerättävän mittaripaneelin tehtävänä on tuottaa tieto sivustojen profiileista kaikkien tietokonekävijöiden osalta (ml. Mac-käyttäjät). Paneelin tuottama profiilitieto mallinnetaan koko censusdataan, eli jokaiselle cookielle mallinnetaan demografiatieto. Tämä mahdollistaa mm. sen, että voidaan luotettavasti raportoida sivustoja tai alaosioita, joilla on käynyt 16 panelistia kuukauden sisällä (vrt. TNS Metrix 50 panelistia viikossa).

Mobiilikäytön osalta profiilitieto tuotetaan TNS Metrix- taustaisten panelistien mobiilidemografioiden tiedoilla sekä em. pc-laitteiden mittaukseen käytettävästä datasta.

Luvuissa raportoidaan tietokoneen käytön osalta kaikki mediat, mutta tagitettyjen medioiden osalta tulos on tarkempi (ja liikenne yleensä suurempi). Mobiilikäytön osalta (älypuhelimet ja tabletit) raportoidaan ainoastaan tagitetyt sivustot ja applikaatiot.

Comscore filtteröi kaikesta raportoitavasta datasta ja metriikasta ei-ihmisliikenteen eli niin kutsutun invalid trafficin tai non-human trafficin. Yleisen IAB:n mustan listan lisäksi Comscore käyttää nk. Sophisticated Invalid Traffic filteröintiä, joka nostaa löydetyn non-human trafficin määrää. Menetelmä on MRC:n akreditoima.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset internetin käyttäjät ja perusjoukko maakohtaisessa raportissa on Suomesta tullut liikenne (ml. Ahvenanmaa). Tietokoneen käytön osalta raportoitava perusjoukko on yli 6-vuotiaat suomalaiset, mobiilikäytön osalta yli 15-vuotiaat suomalaiset, multi-platform-datan perusjoukko on näiden yhdistelmä. Tutkimuksen kohderyhmän estimaatteissa käytetään kaksi kertaa vuodessa päivitettävää enumeration tutkimusta. Ulkomailta tuleva liikenne suomalaisille medioille raportoidaan ko. maiden raporteissa.

Kuten todettu, Comscoren raportoinnin ytimenä on UDM-metodologiaksi kutsuttu tilastollinen prosessi, joka yhdistää censusdatan ja paneelidatan tuottaen tiedon mm. yksittäisistä kävijöistä (unique visitors), sivunäytöistä (page views) ja vierailuiden kestoista. Jokaiselle cookielle mallinnetaan demografiatietoa paneelin kautta.   Metodologiaan kuuluu lisäksi kaksi kertaa vuodessa tehtävä kattava enumeration study, joka mittaa tarkasti suomalaisten päätelaitteiden käyttöä ja tuottaa väestöestimaatit eri ikä- ja sukupuoliryhmissä aina päätelaite ja mobiilikäyttöjärjestelmätasolle asti.

Lisäksi paneelin kautta lasketaan laskennassa käytettävää cookie per person -ratiota. Kyseinen suhdeluku lasketaan erikseen jokaiselle raportoitavalle kokonaisuudelle (entitylle), joka parantaa mallinnuksen tarkkuutta huomattavasti.

Comscoren UDM (=Unified Digital Measurement) metodologia hyödyntää monia erilaisia lähteitä sekä tavoittavuuden että deduplicationin (=eri laitteiden päällekkäiskäyttö) määrittämiseksi. Lähteenä käytetään paneelitiedon lisäksi esim. yhden hengen talouksien reititin-dataa ja markkinatutkimusdataa.

Käytännössä UDM prosessin myötä  lasketut luvut yleensä nostavat puhtaasti paneeliin perustuvia lukuja ja laskee puhtaasti tagitykseen perustuvia lukuja, koska se karsii päällekkäiskäytön useasta sijainnista, useilta laitteilta, useilta selaimilta, huomioi poistetut cookiet, filtteröi invalid traficin ja filtteröi ulkomaisen liikenteen pois (FIAM mittaa vain liikennettä Suomesta).

Suomen PC-panelisteista suurin osa on värvätty Comscoren TAP -järjestelmän (third party application providers) kautta, osa on värvätty TNS Metrixin panelisteista.

UDM-metologian myötä paneelin ei tarvitse olla väestöä edustava, vaan sen sijaan paneelissa pitää olla riittävä määrä eri kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä, jotta cookiet voidaan mallintaa niitä parhaiten vastaavilla panelisteilla. Minimimäärä eri sukupuoli- ja ikäryhmissä (15-24, 25-34, 35-44, 45-54 ja 55-64) on 100 panelistia.

Luotettavasti voidaan raportoida sivustoja tai alaosioita, joilla on käynyt 16 panelistia kuukauden sisällä (vrt. TNS Metrix 50 panelistia viikossa). MyMetrixissä voidaan tarkastella pienempiä sivustoja kolmen kuukauden datalla, jolloin niillekin kertyy todennäköisemmin riittävästi havaintoja.

Ihannetapauksessa kaikki nettisivut, videot (soittimet ja sisällöt) ja sovellukset tulisi tagittaa, jotta raportointi olisi mahdollisimman tarkkaa ja kattaisi edellä kuvatulla tavalla kaikista sijainneista ja laitteista tapahtuvat vierailut. Ei-tagitetut sivut eivät kuitenkaan jää kokonaan raportoimatta, koska tarvittava tieto saadaan paneelistien kautta tietokonekäytöstä. Johtuen paneelin rajoituksista puhtaasti sen kautta tulevat luvut ovat todennäköisesti kuitenkin alempia verrattuna tagitettyihin.

Tietokoneet, älypuhelimet (poislukien Windows) ja tabletit. Älypuhelinten ja tablettien raportointia varten verkkopalvelut tulee olla tagitetty, jotta ne saadaan mitattua. Älypuhelimista ja tableteista saadaan erikseen selain- ja sovelluskäyttö ja edelleen tämä jaettua käyttöjärjestelmän mukaan.

Kyllä, MMX Multi-Platform (MMX MP) -nimisellä tuotteella, jonka tuottamisessa hyödynnetään eri välineistä kerättäviä datalähteitä (MMX ja MoMX) käyttäen erilaisia tilastollisia muuttujia. Media Metrix Multiplatform eli kokonaisnettokäyttö välineestä riippumaton, ts. saman käyttäjän useat erilaiset päätelaitteet on huomioitu ja netotettu mm. tavoittavuuden osalta.

Comscoren metodologia ja invalid traffic filtteröinti on yleisömittauksen arvostetuimman validoijan MRC:n akreditoimaa (http://mediaratingcouncil.org).

Tietosuojan osalta Comscorella on mm. ePrivacy-sertifikaatti ja Comscore on myös Privacy Shield-listalla.

Comscoren ja Media Metrics Finlandin kanssa solmitun kattosopimuksen mukaisesti tilaajien puolesta laadunvalvontaa hoitaa Media Metrics Finland, joka tekee kuukausittain laajan tarkastuksen julkaistuun dataan.

Nopein tapa ratkaista tällaiset ongelmat on ottaa yhteyttä Comscoren yhteyshenkilöön tai tekniseen tiimiin. Jos näyttää, että kyseessä on laaja ongelma, niin silloin epäilystä tulee raportoida Comscoren lisäksi Media Metrics Finlandille, joka vie asiaa eteenpäin Comscoren kanssa ja tiedottaa tarvittaessa FIAM-organisaatiota.

Laajat järjestelmälliset virheet ovat harvinaisia, koska Comscoren tuotantoprosessiin sisältyy tiukka laadunvarmistusprosessi. Satunnaisesti voi olla ongelmia yksittäisten julkaisijoiden lukujen kanssa, yleensä tämä johtuu raportointihierarkiaan tai sivuston koodiin tai rakenteeseen tehdyistä muutoksista.

3. Tulosten raportointi - näin dataa käytetään

FIAMin tuottamaa tietoa raportoidaan ja julkaistaan monin eri tavoin.

Virallinen kuukausidata löytyy Comscoren MyMetrix-käyttöliittymässä, jossa voi metriikoiden lisäksi analysoida päällekkäisyyksiä, ristikäyttöä, liikenteenlähteitä, trendejä ja erilaisia segmenttejä sisällön mukaan riippuen onko kyseessä tietokone, mobiili vai kokonaiskäyttö. MyMetrixissä on näkyvillä kaikki tagitetyt sisällöt ja asiakkaan pyynnöstä luodut tasot näkyvät kaikille TILAAJILLE (mediat, mediatoimistot, mainostajat). MyMetrixissä raportoidaan myös muut kuin FIAM-asiakkaat pc-lukujen osalta paneelidataa käyttäen. Tiedot julkaistaan MyMetrixissä kuukausittain aina edellisen kuukauden osalta niin, että esim. tammikuun data julkaistaan helmikuun 25. päivän paikkeilla.

Lisäksi FIAMin nettisivuille tuotetaan julkinen kuukausilista. FIAMin työryhmissä sovitaan yhdessä mitä tietoja kuukausilistalla esitetään. Kuukausilistalla raportoidaan vain FIAM-asiakkaiden sivustoja ja sivustokokonaisuuksia (entity). Mediat voivat halutessaan jäädä pois listalta. Kuukausilistan luvut julkaistaan FIAMin internetsivustolla muutama päivä datan julkaisun jälkeen.

Tämän lisäksi medioiden sisäiseen käyttöön tuotetaan viikkolista. Viikkolistan sisällöstä päätetään FIAMin työryhmissä. Viikkolistalla raportoidaan vain FIAM-asiakkaiden sivustokokonaisuuksia (entity). Mediat voivat halutessaan jäädä pois listalta.

 

Raportit ja analyysit MyMetrixissä:

 • Key measures
  Yhteenveto keskeisistä metriikoista, esim. top100 lista löytyy täältä alta.
 • Demographic profile
  Jakaumien tarkastelun (esim. total unique visitors –profiili) sekä tulosten listauksen eri kohderyhmissä (esim. average minutes).
 • Media trend / target trend
  Eri metriikoiden, sivustojen, kategorioiden ja kohderyhmien vertailun kuukaudesta toiseen.
 • Audience duplication
  Sivustojen yhteisen nettokävijämäärän sekä sivustojen päälekkäisen kävijämäärän laskeminen. Käyttää vain tietokonedataa.
 • Cross visiting
  Millä muilla sivustoilla jonkun tietyn sivuston kävijät käyvät. Käyttää vain tietokonedataa.
 • Source/loss
  Näyttää mistä tietylle sivustolle on tultu ja mihin sivulle sieltä on poistuttu. Käyttää vain tietokonedataa.

Raportoitavat demografiat MyMetrixissä:

 • ikä (tietokone, Mobile, MP)
 • sukupuoli (tietokone, Mobile, MP)
 • talouden koko (tietokone)
 • lapsiperhe (tietokone)
 • maantieteellinen alue (tietokone)

Raportoitavat tunnusluvut vaihtelevat hieman päätelaiteittain, mutta mm. seuraavia tunnuslukuja on saatavilla:

 • Total Unique Visitors (000)
 • % Reach
 • Average Daily Visitors (000)
 • Median Age
 • Mean Age
 • Total Minutes (MM)
 • Average Minutes per Usage Day
 • Total Pages Viewed (MM)
 • Average Pages per Usage Day
 • Average Minutes per Page
 • Average Usage Days per Visitor
 • Average Minutes per Visitor
 • Average Pages per Visitor
 • Total Visits (000)
 • Average Minutes per Visit
 • Average Visits per Visitor
 • Average Visits per Usage Day
 • Average Pages Per Visit

Raportoinnissa on mahdollista erotella tietokone, mobiilselain ja -sovelluskäyttö. Lisäksi erottelua pystyy tekemään käytetyn päätelaitteen mukaan: tietokone, älypuhelimet, tabletit. Älypuhelimissa ja tableteissa voi vielä erotella käyttöjärjestelmän mukaisen käytönkin: Android phone, iPhone, Android tablet ja iPad.

Vertailtavuus vaihtelee paljon riippuen käytetystä sisäisestä analytiikasta ja kuinka tagittaminen on tehty. Yleisesti ottaen analytiikat jotka perustuvat pelkkään tagitykseen yleensä yliestimoivat käyttöä niiden laskiessa selainten eikä ihmisten määriä. Vierailija (‘visitor’) tarkoittaa Comscoren termistössä yksittäistä vierailijaa (’unique visitor’) eli useita vierailuja tekevä henkilö lasketaan annetun ajanjakson (1 kuukausi) aikana vain kerran mukaan, kun taas selaimia laskemalla käyttö kumuloituu saman henkilön käyttäessä useita eri selaimia eri laitteilla tai keksien uusiutessa selaimessa.

Sisäisiä analyysejä tekevien pitäisi vertailussa huomioida myös vierailut useista eri sijainneista eri laitteilla ja selaimilla ja filtteröidä Suomen ulkopuolinen liikenne pois ja myös huomioida cookieiden uusiminen (comScore pystyy laskemaan cookieiden uusimisasteen panelistien avulla).

Tiivistetysti eri mittaus- ja analytiikkajärjestelmien erilaisten lukujen yleisimpiä syitä ovat:

 1. Samannimiset tai samalta kuulostava metriikat ovat itse asiassa erilaisia.
 2. Raportoitava perusjoukko on erilainen
 3. Tekniset erot ja filtteröinti vaikuttavat määrään

FIAMin tuottamaa dataa käytetään Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) digilukujen kalibrointiin ja on siten käytettävissä KMT:n työkaluissa. Tarkoituksena on käyttää dataa myös Atlas-lukujen kalibrointiin.

4. Käyttösäännöstö - käytä tuloksia oikein julkisesti

Comscoren käyttösäännöt koskevat kaikkia FIAM-asiakkaita ja kokonaisuudessaan ne löytyvät osoitteesta www.comscore.com/Insights/Data-Usage-Policy. Keskeiset säännöt on käännetty tämän luvun alle. Asiakkailla on lisäksi käytössään malliesimerkit lähdeviittausten tekemiseen ja tulosten raportointiin.

Comscore -datan julkinen käyttö

 • Vain Comscoren asiakkaat voivat käyttää Comscoren dataa julkisesti ellei data ole valmiiksi saatavilla jonkun auktorisoidun osapuolen domainista. Tällaisiin julkisiin domaineihin luetaan Comscoren nettisivut, Comscoren lehdistötiedotteet ja muu julkinen tiedottaminen, ja/tai medioista löytyvät artikkelit. Niiden jotka eivät ole asiakkaita ja jotka käyttävät Comscoren dataa täytyy noudattaa samoja käyttösääntöjä kuin asiakkaidenkin.
 • Comscore:lla on oikeus kieltää asiakkaita julkaisemasta data sivustokokonaisuuksista (entity) tai kategorioista, joilla on kyseenalaista sisältöä.

FIAMin lähdemerkintäohjeistus

 • Comscoren tuottamamaan dataan viitataan yleisö- tai kävijämäärämittauksena, ei kyselynä tai tutkimuksena.
 • Asiakkaat, jotka viittaavat johonkin Comscore tuottamaan dataan yhdessä jonkun muun datalähteen kanssa tai toiseen Comscoren tuottamaan datakokonaisuuteen täytyy selvästi erotella eri datalähteet. Comscore-dataa ei voi käyttää suoraan vertailuun toisen yleisömittaus- tai analytiikkajärjestelmän kanssa.
 • Käytettäessä FIAM-dataa, on lähdemerkintä ilmoitettava yhdessä sovitusti. Lähdemerkinnän tulee aina sisältää maininta FIAMista ja Comscoresta, käytetty datasetti sekä aikajakso. Jos luvut on laskettu muusssa kohderyhmässä kuin perusjoukossa, niin myös kohderyhmä on mainittava.Esimerkkejä:
  FIAM – Comscore MMX MP, joulukuu 2017
  FIAM – Comscore MoMX, joulukuu 2017, 25-44-vuotiaat
  FIAM – Comscore MMX, tammikuu-joulukuu 2017

Sivustokokonaisuuksien (entity) raportoinnin ohjeistus

 • Sivustokokonaisuuksien (entity) kuvausten tulee olla täsmällisiä ja tarkkoja ja vastata Comscoren raporteissa käytettyjä nimiä – esim. ”Match.com” vs. ”Match.com Sites”, jota käytetty raportissa. Jos asiakas haluaa käyttää lyhennettyä versiota sivustokokonaisuuden (entity) nimestä esim. markkinointi- tai lyhentämissyystä, niin voidaan tehdä kunhan mukaan on liitetty alaviite, josta selviää kyseessä olevan sivustokokonaisuuden täsmällinen nimi tai sisältö.
 • Kaikissa asiakaskohtaisissa (valmiit tai omat) raporteissa joihin viitataan, täytyy olla asiaankuuluvat lähteet alaviitteissä. Esim. *custom tutkimus toteutettu [asiakkaan nimi] Comscoren toimesta [kuukausi, vuosi].
 • Räätälöidyt sivustokokonaisuudet (custom entity, merkitty [E] Comscoren raporteissa) ovat sivustokokonaisuuksia (entity), jotka sisältävät eri URL-osoitteiden yhdistelmiä, jonka on määritellyt joko Comscore tai asiakas itse. Vaikka asiakkaat voivat viitata omiin räätälöityihin sivustokokonaisuuksiin (custom entity) markkinointimateriaaleissaan, on suositeltavaa että myös sivustokokonaisuuteen (entity) kuuluvat URL-osoitteet mainitaan lähteenä aina milloin se on mahdollista.
 • Jos asiakas ei halua mainita kaikkia URL-osoitteita jotka kuuluvat viitattuun räätälöityyn sivustokokonaisuuteen (custom entity), Comscore pidättää oikeuden voida ilmoittaa ne asiaa kysyviltä asiakkailtaan ja uutismedioilta. Datan läpinäkyvyys on oleellista kaikessa julkisesti siteeratussa tiedossa ja kiinnostuneiden osapuolten pitäisi pystyä arvioimaan julkisten väitteiden paikkaansa pitävyys.
 • Koska räätälöidyt sivustokokonaisuudet (custom entity) voivat olla asiakkaiden määrittelemiä, eivätkä välttämättä täytä raportointistandardeja, jotka edellytetään Ranked Category -näkymässä, niitä voi käyttää vain jos ne muodostuvat selkeistä domaineista. Muussa tapauksessa räätälöityjä sivustokokonaisuuksia (custom entity) ei saa käyttää vertailuissa ellei Comscore anna lupaa siihen sillä perusteella, että se katsotaan sopivaksi ja parhaaksi tarjolla olevaksi pohjaksi vertailulle.

TOP-listat

 • Erilaisia TOP-listoja käytettäessä viittauksissa pitää mainita sen konteksti, esim. kategoria Comscoren Ranked Category – näkymässä. Jos asiakas viittaa johonkin muuhun kuin Comscoren määrittämään kategoriaan, pitää siihen liittää alaviite josta selviää, että kategoria on asiakkaan itse luoma ja määrittelemä, ja jossa mainitaan mukaan otetut sivustokokonaisuudet.
 • Unified Digital Measurement (UDM) raportointi on yksittäisten sivustojen lukujen ja top-listojen virallinen julkinen lähde kaikilla markkinoilla.
 • Asiakkaat voivat viitata julkisesti Multi-Platform yleisöjen estimaatteihin ja TOP-listoihin. Dataa voi raportoida joko keskimääräisellä tasolla tai yksittäisille mediakanaville (esim. Total Digital Population tai Desktop, Mobile), kunhan lähde mainitaan ohjeistetulla tavalla.

Trendien käyttämisen ohjeistus

 • Aina kun mahdollista, asiakkaiden tulisi välttää väitteitä epäaidosta kasvusta (sekä kasvuluvuissa että järjestyssijojen muutoksissa), jotka johtuvat pääasiassa UDM-menetelmän muutoksista.

5. FIAMiin liittyminen ja hinnoittelu - Haluatko yrityksesi mukaan FIAMiin?

Mukaan pääsee liittymällä tilaajaksi olemalla yhteydessä Suomen comScoreen. Jos yhtiönne on jo asiakas, niin voit olla yhteydessä suoraan yirtyksenne yhteyshenkilöön.

Asiakkaiden maksama maksu koostuu kahdesta osasta: suurin osa on comScorelle maksettu hinta tuotteen toimittamisesta. Toinen osa on JIC-fee (vuonna 2018 17 %, päätetään kalenterivuosittain), joka käytetään FIAMin toiminnan rahoittamikseksi ja jonka comScore tilittää Media Metrics Finlandille.

Tuotekokonaisuuksista on olemassa hinnasto. Ajantasaisen hinnaston saa Media Metrics Finlandilta tai comScorelta. Hinnastossa on medioille tasoja, jotka perustuvat mediatalon sivulatausten määrään. Mainostajille ja mediatoimistoille on lisäksi oma hinnastonsa. comScore tiedottaa hinnaston muutoksista Tilaajaryhmälle.

Media Metrics Finlandin ja comScoren välisessä kattosopimuksessa on sovittu, että paikallisille asiakkaille on tarjolla tuotepaketti, joka sisältää seuraavat tuotteet:

 • MMX = tietokoneen käytön mittaus
 • Mobile Metrix = mobiilipäätelaitteiden mittaus
 • MMX Multi-Platform  = deduplikoitu eli netotettu onlineyleisöjen kokonaismittaus

Tämän lisäksi kokonaisuuteen voi kuulua sopimuspaketista riippuen:

 • Campaign Reach & Frequency = Kampanjansuunnittelutyökalu
 • SMX eli Segment Metrix = tietokoneen käyttöön perustuva kävijöiden segmentointi sivustojen sisällön mukaan, esim. heavy automotive retailer –kävijät.
 • SMX Campaign Reach & Frequency = Kampanjansuunnittelutyökalu ym. segmentit kohderyhminä

Erillishinnoiteltuna on vielä tarjolla Video Metrix, VMX ja tähän liittyvä kampanjasuunnittelutyökalu.

Jos et löydä Faktoista etsimääsi tietoa, niin ota yhteyttä!

 

FIAM mittaa noin 95% suomalaisten medioiden sivustojen ja sovellusten liikenteestä

Lista kaikista FIAM-asiakkaista

 

Mittauksen toteuttaa:

Kuvahaun tulos haulle comscore logo