Etusivu

FIAM tuottaa Suomen viralliset digitaalisten yleisöjen luvut sivustoista ja sovelluksista.


Ajankohtaista

Liity FIAMin uutiskirjeen tilaajaksi tästä!

Sovelluskäyttö kasvanut erityisesti nuorimmissa ja vanhimmissa
28.2.2019 Suurimpien FIAMissa seurattavien sovellusten käyttö on kasvanut huikeasti viime vuoden aikana. Puolessa vuodessa kasvua on tullut noin 8% tarkasteltaessa
Lue lisää
Kotimaisten medioiden mobiilikäyttäjien määrä roimassa kasvussa
25.10.2018 FIAMin lanseerauksen aikaan puolisen vuotta sitten kotimaisten medioiden sivustoilla ja sovelluksissa kävi kuukausittain 3,05 miljoonaa suomalaista yli 15-vuotiasta (maaliskuu
Lue lisää
Kotimainen media tavoittaa 93% älypuhelinkäyttäjistä – joka päivä
26.8.2018 FIAM tarjoaa paljon tietoa netinkäytöstä myös päivätasolla eri kulutusvälineiden osalta. Toukokuussa keskimääräisenä päivänä tietokoneella nettiä käytti 2,7 miljoonaa, älypuhelimella
Lue lisää

FIAM faktat

Alta löydät yleisimpiä kysymyksiä FIAMiin liittyen. Saat kaikki kysymykset vastauksineen esiin klikkaamalla ”näytä kaikki”-painiketta. Klikkaamalla otsikkoa saat listan otsikon alla olevista kysymyksistä.

1. The Finnish Internet Audience Measurement FIAM

FIAM, The Finnish Internet Audience Measurement, on online yleisöjen virallinen mittaus Suomessa. FIAM tuottaa monipuolista tietoa sivustojen, alaosioiden, myyntipakettien tai mainosverkostojen yleisöistä sekä eri päätelaitteiden osalta että kokonaisuutena. Keskeinen mittari on viikkotavoittavuus, mutta mittauksesta raportoitavia tunnuslukuja on useita. Näitä voidaan raportoida eri kohderyhmissä tai joista voidaan ajaa profiilitietoja.

FIAMin tuottaa Media Metrics Finland Oy tilaajien kanssa sovittavalla tavalla. MMF:n tavoite on edistää luotettavan ja yhteismitallisen datan käyttöä onlineyleisöistä Suomessa.  MMF:n toteuttajakumppanina toimii maaliskuusta 2020 alkaen AudienceProject AsP.

Asiakkailla on sopimussuhde MMF:n kanssa. AudienceProject toimii mittausdatan käsittelijänä (GDPR:n termeillä processor), ja mitattavat asiakkaat tekevät tietojen käsittelystä sopimuksen (Data Processing Agreement) suoraan AudienceProjectin kanssa. AudienceProject käsittelee vain sellaisten tilaajien dataa, joilla on asiakkuussopimus Media Metrics Finland Oy:n kanssa sekä joiden kanssa AudienceProject on tehnyt DPA:n.

Media Metrics Finland on yhdessä AudienceProjectin kanssa laatinut asiakkaille malli-DPA:n, joka ottaa huomioon mm. EU:n tietosuojalainsäädännön. Malli-DPA on MMF:n käyttämän ulkopuolisen juristin sekä suurimpien mediatalojen lakiosastojen hyväksymä.

Mittauksen implementointi on asiakkaan vastuulla. AudienceProject sekä MMF tarjoavat yhdessä opastusta implementoinnin toteuttamiseen.

Media Metrics Finland Oy on sitoutunut läpinäkyvyyteen ja eri medioiden yhdenvertaiseen kohteluun FIAMin toteutuksessa ja tilausehdoissa.

Media Metrics Finland hoitaa tilaajien puolesta AudienceProjectin auditoinnit.

FIAM Tilaajaryhmä toimii FIAMin operatiivisena johtoryhmänä ja tilaajien äänenä Join Industry Committee (JIC) -hengessä. Tilaajaryhmään kaikilla suurilla ja keskisuurilla tilaajilla on oikeus nimetä oma edustaja. Lisäksi markkinoijilla ja FIAMia tilaavilla mediatoimistoilla on Tilaajaryhmässä oma edustajansa.

FIAMin Tilaajaryhmän tehtävänä on edistää yhteisen onlineyleisöjen valuutan käyttöä, päättää kehityksen suuntaviivoista ja sopia alan yhteisistä standardeista onlineyleisöjen mittauksen osalta.

FIAMin Tilaajaryhmän esityslistat ja päätökset tiedotetaan tilaajille. Näin kaikilla tilaajilla on mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. FIAM Tilaajaryhmän esityksestä FIAMin investoinneista ja strategisista muutoksista MMF:n hallitukselle päätöksentekoa varten.

Tilaajaryhmällä on puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 2019-20 puheenjohtajana toimii Kati Alijoki Sanoma Media Finlandista. Tilaajaryhmän sihteerinä toimii Media Metrics Finlandin toimitusjohtaja.

FIAMin tekninen ryhmä koostuu asiakkaiden nimeämistä yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat mittauksen teknisen toteutuksen hoitamisesta asiakkaan puolella. Yleensä tekniseen ryhmään kuuluu webanalyytikkoja tai muita onlinemittauksen toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaavia henkilöitä.

Teknisen ryhmän tehtävänä on mm. keskustella ja jakaa tietoa mittaustagien implementoinnista sekä käsitellä mittauksessa mahdollisesti ilmenneitä teknisiä ongelmia ja tuottaa niihin liittyvistä asioista näkemyksiä Tilaajaryhmälle.

Lisäksi tekninen ryhmä tarkastelee mittaukseen tuloksia ja pyrkii lisäämään yhteistä ymmärrystä siitä, miten tuloksia on parasta käyttää. Tekninen ryhmä tekee tarvittaessa yhteisiä päätösehdotuksia Tilaajaryhmälle esimerkiksi raportointihierarkioiden osalta, sekä valmistelee mittauksen laajentamista uusille alustoille tarpeen mukaan.

FIAM on alan yhdessä sopima standardi onlineyleisöjen tarkasteluun. Se on luotettava ja yhteismitallinen data sekä myyjän että ostajan käytettäväksi.

Yleisödataa voidaan hyödyntää yleisesti tarkasteltaessa yksittäisten sivustojen tavoittavuutta, kävijäprofiilia jne. tai sitä voidaan käyttää tarkkaan suunnitteluun Reach&Frequency-työkalujen kautta.

Mittausta käytetään myös validoitaessa muiden yleisötutkimusten tuloksia, mm. KMT-lehtien digilukemisen luvut kalibroidaan FIAM-datalla.

2. Mittauksen toteutus - tällä tavoin luvut syntyvät

FIAM raportoinnin ydin on AudienceProjectin tuottama data, joka koostuu census-datasta ja paneelidatasta. Kaiken internetliikenteen sisältävä censusdata antaa oikean kuvan liikenteen määrästä myös kävijämäärän laskentaan. AudienceProjetin teknologiasta on saatavilla lisää tietoa ottamalla yhteyttä Media Metricsiin tai AudienceProjectiin hello(at)audienceproject.com.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset internetin käyttäjät ja perusjoukko maakohtaisessa raportissa on Suomesta tullut liikenne.

AudienceProject raportoi myös globaalin tavoittavuuden.

3. Tulosten raportointi - näin dataa käytetään

Uudistuva FIAM on tällä hetkellä implementointivaiheessa. Kumppanivaihdoksesta johtuen alkuvuodesta 2020 ei ole saatavilla mittauslukuja.

Ensimmäiset uuden FIAMin mittausluvut on tavoitteena raportoida Q2 aikana.

Uudistuneessa FIAMissa raportointi tapahtuu viikottain siten, että edellisen viikon luvut julkaistaan aina seuraavan viikon puolivälissä.

Mittauksessa mukana oleville medioille tiedot ovat jatkuvasti saatavilla eri raportointiliittymien kautta.

 

4. FIAMiin liittyminen ja hinnoittelu - Haluatko yrityksesi mukaan FIAMiin?

Mukaan pääsee liittymällä tilaajaksi j tekemällä FIAM-palvelusopimuksen. Sopimuskokonaisuuden saa pyydettäessä Media Metrics Finlandilta olemalla yhteydessä toimitusjohtaja Liisa Lundströmiin liisa.lundstrom(at)mediametrics.fi

Hinta muodostuu mittauksen toteuttamisen kustannuksista. MMF on jakanut kustannukset oletetulle asiakasryhmälle näiden netin tavoittavuuden suhteessa. Minimihinta veloitetaan tilaajilta, joiden viikkotavoittavuus on 120 000 tai alle.

Asiakkuussopimuksen liitteenä oleva hinnasto kertoo hinnoittelun perusteet, jotka ovat kaikille samat. Tilauksen hinnoittelu on kuukausipohjainen, ja ensimmäisen erän yhteydessä veloitetaan erillinen alkumaksu (start-up fee). Laskutus tapahtuu kolmen kuukauden erissä. Tilaussopimukset tehdään määräaikaisina niin, että ne ovat voimassa 02/2022 saakka.

Mainostajille ja mediatoimistoille on oma hinnasto.

Jos et löydä Faktoista etsimääsi tietoa, niin ota yhteyttä!

 

FIAM mittaa noin 95% suomalaisten medioiden sivustojen ja sovellusten liikenteestä

 

 

Mittauksen toteuttaa: