Tulokset

Tulokset

FIAMin tulokset raportoidaan neljällä eri google-pohjaisella dashboardilla, joihin löytyy linkit tältä sivulta. Julkiset TOP-listat ovat kaikille nähtävillä olevaa julkista tietoa, muihin tarvitaan salasana.

FIAM-uudistuksen myötä luvuissa on lähtökohtaisesti mukana kaikki desktop- ja mobiilikäyttäjät kunkin medianimikkeen tarjoamissa eri käyttökanavissa (sivusto, näköislehti, mobiilisovellus). Uudistettu FIAM kattaa siis kaiken muun paitsi nk. älytv-sovellusten kautta tapahtuvan internet-pohjaisen mediakäytön.

TOP-listat

Julkisilta listoilta löytyvät medioiden viikkotason peitot, sivulataukset, käynnit ja käyntiuseus (reach, pageviews, sessions ja frequency). 

Ensimmäisiä tuloksia uudistetusta mittauksesta aletaan julkaista 15.10.2020 alkaen.

Tuloksissa julkaistaan vain osa FIAMissa mukana olevista medianimikkeistä Media Site Dashboard -listana*. Julkaisun laajuus kasvaa valmiusasteen noustessa syksyn 2020 aikana.

Alkuvaiheessa osan nimikkeistä luvuissa on mukana vasta selainkäyttöisten sivustojen luvut. Kunkin medianimikkeen kohdalla on merkintä 1, jos niiden mittauksesta puuttuu vielä käyttökanavia. Puuttuvat kanavat on listattu erikseen omaan taulukkoon TOP listan alle.

Media Site Dashboard

– Julkistettu 15.10.2020 alkaen
– Lista on puutteellinen*, ei sisällä vielä kaikkia medianimikkeitä eikä kanavia
– Sisältää medianimike-tasolla tunnusluvut
– Listan voi avata myös eri alaosioiden (sections) tasolle

Publisher Dashboard

– Julkaisu alkaa myöhemmin
– Kertoo julkaisijoiden eri medioiden kokonaispeitot

Brand Dashboard

– Julkaisu alkaa myöhemmin
– Raportoi julkaisijoiden eri brändi- tai vastaavien kokonaisuuksien tunnusluvut

Demographic Dashboard (vaatii salasanan)

Kohderyhmien vertailuun

Demographic Dashboardilla näkyy  kaikkien FIAMissa mukana olevien julkaisijoiden medioiden peitot, sivulautaukset ja frekvenssit (reach, pageviews ja frequency). Tunnuslukuja voi tarkastella sukupuolen, iän, koulutustason, tulojen, työllisyystilanteen ja talouden koon mukaan. Tämä on ainoa dashboard, jossa eri kohderyhmien peittoja voi verrata muiden julkaisijoiden medioiden kanssa. Dashboardilla on myös linkki  muutostiedostoon (Changelog), josta näkyy mittaukseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset .

Demograhpic Dashboard

Lisäohjeita:
– 
Demographic Dashboard woskhop esitys
Demographics Dashboard -pikaohje

Review Dashboard (vaatii salasanan)

Tulosten tarkasteluun ennen datan julkaisua

Review Dashboardista voi tarkastella peittoja, sivulatauksia ja frekvenssejä (reach, pageviews ja frequency) neljällä eri tasolla: Publisher Group, Brand, Media Site and Section. Pienille sivustoille on laskettu viikkoestimaatit, jotka perustuvat viimeisen neljän viikon tietoihin (nämä pienet sivustot eivät ole mukana Demographic Dashboardissa). Tunnusluvut ovat tismalleen samat kuin Demographics Dashboardin luvut, mutta tätä kautta perustunnuslukujen katsominen on helpompaa. Review Dashboard päivitetään joka maanantai, jonka jälkeen mahdollisista kommenteista ollaan viimeistään tiistaina yhteydessä AP:hen ja MMF:ään.

Review Dashboard

Validation Dashboard (vaatii salasanan)

Tulosten tarkasteluun implementointi vaiheessa

Validation Dashboardilla näkyy myös ne FIAMissa mukana olevat ja mukaan tulevat mediat tai esim. uudet alasivut, joiden implementointi on vielä kesken ja joita ei ole validoitu. Jo julkistettujen medioiden osalta Validation Dashboardilta saatavat tunnusluvut voivat joissain tapauksissa poiketa muiden Dashboardien luvuista johtuen siitä, että ne saattavat sisältää jotain ei vielä validoitua sisältöä (esim. jos lehden näköislehti on vielä validoimatta). Huom, Validation Dashboardin luvut eivät ole julkisia ja siellä olevien medioiden implementointi voi olla suuressakin määrin vielä kesken!

Validation Dashboard

UserReport Kits (vaatii salasanan)

UserReport Kitsillä voi tehdä raportteja, joissa yhdistetään julkaisijan omia eri sivustoja ja applikaatioita, ja miten ne tavoittavat eri kohderyhmiä. Tunnusluvut löytyvät sekä prosentteina että pyöristettyinä kokonaislukuina ja ne ovat saatavilla media tai alaosio (section) tasolla.

Kits raportteihin pääsee käsiksi julkaisijan UserReport tilin kautta (my.audienceproject.com). Kukin julkaisija näkee täältä vain omat mediansa. Kaikki kerätty  historiallinenkin data löytyy täältä.

UserReport Kits

Lisäohjeita: Create Your First Kit FIAM UserReport Kits workshop esitys

 

*Uudistetun FIAMin Media Site Dashboardin julkaisu aloitettiin 15.10.2020 viikon 41/2020 tiedoilla niiden medianimikkeiden osalta, joissa mittauksen käyttöönotto on saatu viimeisteltyä. Tällä hetkellä mittauksen toteutus on eri vaiheissa eri medianimikkeissä, osasta mittaus kattaa vasta sivuston eikä esim. sovelluksia. Uudistetun FIAM-mittauksen lista täydentyy medianimikkeillä sitä mukaa, kun mittauksen valmiusaste nousee.
Valmiusasteen kasvaessa aloitetaan myös Publisher Dashboardin ja Brand Dashboardin julkaisu, tavoitteena joulukuu 2020.
Tällä hetkellä mittauksen osalta työ on käynnissä seuraavien julkaisijoiden medioissa:
A-lehdet, Aller, Alma Media, Kaleva Media, KPK-yhtiöt, Mediatalo Keskisuomalainen, MTV, Otava, Sanoma Media, SLP-kustannus, Suomen Yrittäjät, Veronmaksajat sekä Yle.
Myös julkaisijalista täydentyy lähikuukausina; edellä mainittujen lisäksi useampi mediatalo on parhaillaan valmistautumassa FIAM-mittausteknologian käyttöönottoon.

Jos sinulla on ongelmia tunnusten tai salasanojen kanssa, ole yhteydessä Miikka Merikoskeen (miikka.merikoski@mediaauditfinland.fi). Myös jos organisaatiossasi tarvitaan uusia tunnuksia tai vanhoja pitäisi poistaa, ole yhteydessä!

Uudella tunnuksella pitää kirjautua kertaalleen FIAMin Google tilille (tileille pääsy yleensä mm. selaimien oikeassa yläkulmassa), jonka jälkeen tunnuksen pitäisi näkyä Dashboardien pudotusvalikossa. Sen jälkeen ei ole tarpeen kirjautua joka kerta sillä uudestaan Googleen (eikä muutenkaan tarvitse kirjautua ulos muilta Google tileiltä.

Huom! Dashboardien tunnusten kirjautuminen Googleen ei säily pysyvästi, vaan vanhentuu ajoittain. Silloin pudotusvalikko, jolla tiliä valitaan, heittää aina jonkun toisen Google tilin näkyviin eikä etene Dashboardille. Tässä tapauksessa pitää fiam.pub Google -tilille kirjautua uudestaan sisään, minkä jälkeen Dashboardille jälleen pääsee.